XTEC
Escola oberta
NECESSITATS  EDUCATIVES ESPECIALS
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 


L'ESCOLA HOSPITALÀRIA: UNA ESCOLA AMB DIFERÈNCIA

Les escoles d'àmbit hospitalari atenen les necessitats educatives especials plantejades per infants i joves malalts. Els alumnes de les escoles d'àmbit hospitalari són tant els infants i joves hospitalitzats com els que reben atenció educativa a l'hospital de dia o en règim ambulatori.

En aquestes escoles hi treballem mestres, i el nostre objectiu no és només que no perdi els hàbits d'estudi o reforçar aprenentatges, sinó que intentem que pugui fugir una mica del que representa la vida a l'hospital i recuperar algunes parcel·les de la seva vida normal.

 

Quan es pensa en una escola difícilment ens ve al cap una escola dins l'hospital. I quan es pensa en un hospital tampoc no pensem que podem trobar una escola i professionals de l'educació. La tasca educativa en una escola d'àmbit hospitalari és ben singular: la diversitat és la nota constant tant pel que fa a l'edat, curs escolar, segons l'escola de procedència, les situacions socials, econòmiques i familiars… Per tant, podem dir que una escola d'àmbit hospitalari és una escola amb diferència.

Cal disposar d'eines i recursos per a totes les edats i situacions. La utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el context hospitalari permet un treball agradable, motivador i personalitzat. I gràcies al correu electrònic ens comuniquem amb l'escola d'origen i suposa un nexe d'unió amb el tutor/a, companys, etc. Els professionals de l'educació que treballem a l'hospital veiem en Internet una fórmula per sortir del nostre aïllament. Per això amb el Seminari virtual s'intenta buscar estratègies de treball cooperatiu entre els professionals de l'educació, ja sigui des de l'àmbit de Pediatria o de l'Hospital de Dia: Cal disposar d'eines i recursos per a totes les edats i situacions. La utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el context hospitalari permet un treball agradable, motivador i personalitzat. I gràcies al correu electrònic ens comuniquem amb l'escola d'origen i suposa un nexe d'unió amb el tutor/a, companys, etc. Els professionals de l'educació que treballem a l'hospital veiem en Internet una fórmula per sortir del nostre aïllament. Per això amb el Seminari virtual s'intenta buscar estratègies de treball cooperatiu entre els professionals de l'educació, ja sigui des de l'àmbit de Pediatria o de l'Hospital de Dia:http://www.xtec.net/dnee/sativir

A Catalunya, els i les professionals de l'educació que treballem en aquest àmbit estem representats i constituïts en Associació : ACPEAH (Associació Catalana de Professionals de l'Educació en l'Àmbit Hospitalari) http://www.xtec.net/entitats/acpeah

A Europa, l'organització HOPE (Hospital Organisation Pedagogy European) té representació a vint-i-tres països i ens permet treballar temes d'interès mitjançant diferents tallers (http://www.connect-to-hope.org).

 

La utilització de les TIC a la Unitat Escolar Hospitalària Dr. Josep Trueta de Girona

Donada l'especificitat de l'escola de l'hospital i el fet que aquest tipus d'escoles encara estiguin mancades d'un projecte curricular de centre, programacions o algun tipus de pauta organitzativa a seguir; aquest apartat serà bàsicament un repàs de les activitats que es porten a terme a l'escola de l'hospital de Girona i els materials dels quals disposa, per tal d'atendre la diversitat d'alumnes que hi ha a l'escola.

Tal com s'ha dit anteriorment, les escoles d'àmbit hospitalari estan formades per una gran diversitat d'alumnes. És per això que a vegades resulta una mica complicat programar activitats que puguin realitzar tots els infants. Així doncs, la mestra de l'escola s'encarrega de buscar activitats individualitzades per a cada un dels alumnes, tot i que quan hi ha nens de la mateixa edat s'aprofita per fer treballs en grup. A més de ser un grup molt heterogeni pel que fa a l'edat, el motiu d'hospitalització, el nivell d'aprenentatge, etc., també es diferencia en la durada del seu ingrés.

Quan un/a nen/a té una hospitalització de curta estada fem un treball de reforç i quan l'infant o jove malalt pateix una llarga malaltia, ens posem en contacte via Internet amb el/la mestre/a de l'alumne/a i dissenyem un pla de treball per tal de seguir les activitats encomanades per l'escola d'origen.

L'aplicació, doncs, de les tècniques informàtiques en el procés d'ensenyança-aprenentatge ha permès comprovar-ne la utilitat i no només de forma lúdica, sinó com a mitjà de comunicació.

La utilització de les TIC a l'escola de l'hospital ajuda a estar motivat i engrescat a l'infant i jove malalt, i l'ordinador és un instrument que pot millorar la seva qualitat de vida dins l'hospital, ja que li permet seguir amb els seus aprenentatges -a partir de programes d'exercitació d'aprenentatges o a partir de la facilitat d'accés a la informació- , permet comunicar-se amb els seus companys i professors, i li permet accedir al joc.

Les TIC representen un gran suport en una escola d'hospital. L'escola no té horaris pel que fa a les assignatures. Les hores de matemàtiques o de llengua, a les quals estem acostumats a les escoles ordinàries, queden substituïdes per treballar de manera més flexible, atès que el que ens dóna la pauta a l'hora de treballar és l'estat psicològic o anímic de l'infant o jove malalt. Per tant, cada infant comença i acaba a la seva hora. Utilitzem sovint les activitats Clic que ens permeten treballar les diverses àrees temàtiques i també els programes de l'edu 365 (http://www.edu365.com).

A l'escola de l'hospital no vivim aïllats de l'entorn i treballem les festes populars, que són denominador comú per a tots els nens i les nenes. Les festes locals no les treballem, perquè la diversitat de procedència dels infants i joves malalts fa que no hi puguem incidir.

L'activitat lúdica té molta importància a l'escola de l'hospital, i disposem d'una mediateca que suposa una alternativa a l'activitat més curricular.

Per tant, la introducció de les TIC a l'escola de l'hospital afavoreix:

- La realització de tasques administratives i de preparació de material per a alumnes d'edats i nivells diferents.
- La realització d'activitats tant per part d'un/a alumne/a que és un/a pacient ocasional com per un/a altre/a de malaltia llarga.
- La relació de l'alumnat tant amb el/a tutor/a com amb els seus companys de l'escola ordinària. Presentar treballs o activitats al professor/a tutor/a d'alumne/a i així poder seguir amb una avaluació continuada. Permet la coordinació entre el/la tutor/a del curs i el/la mestre/a de l'hospital.

- Possibilita l'oportunitat de contactar amb altres alumnes en la mateixa situació en els diferents hospitals de Catalunya i compartir materials elaborats sobre salut.

- Fer una mena de racó virtual utilitzant material didàctic en CD-ROM o de la xarxa. Aquest ordinador també pot servir per visitar, de manera virtual, altres mons i sortir per uns moments de la realitat quotidiana de l'hospital.

Les malalties i el taller de salut

El fet d'assistir uns dies a l'escola també s'aprofita per treballar temes relacionats amb la malaltia de cada nen. És per això que sovint es fan activitats de cerca d'informació en el cas dels més grans.

Per exemple, quan els nens pateixen diabetis se'ls pot oferir un ampli ventall d'activitats. Per aprendre més sobre aquesta malaltia, els infants poden treballar amb el CLIC de la diabetis, que és un material informàtic realitzat per les mestres de l'escola Sant Joan de Déu de l'Hospital General de Manresa http://www.xtec.net/recursos/sinera, que a partir del joc treballa el coneixement de la malaltia, les seves complicacions i com actuar davant d'elles, els diferents tipus d'insulina, i la valoració de la importància de l'exercici físic com a control de la glucèmia. Una altra possibilitat que treballem a la nostra escola és fer un recull dels aliments que els són saludables a partir d'un treball conjunt amb la dietista.

 

XTEC