XTEC
Escola oberta
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Materials de les sessions de treball SG TI sobre la utilització de la tecnologia amb l'alumnat amb necessitats educatives especials.


Calendari
Inscripció
Sessions
Materials
Cursos

El racó del Clic
Tauleta sensible Mediateca dels CRP
 
jfonoll@pie.xtec.es
 

 

WebCopier: guardar recursos de la web


http://www.softcatala.org/prog84.htm

El WebCopier és una utilitat per a Windows 95/98/ME/NT/2000 que explora llocs web i els emmagatzema al disc dur de l'ordinador. El WebCopier permet tenir còpies de llocs web i visualitzar-los encara que no estiguem connectats a Internet.

El WebCopier descarrega els llocs web de forma intel·ligent, incloent-hi l'anàlisi de JavaScript, els fitxers Flash, i permet especificar el nom d'usuari i contrasenya per poder accedir a llocs web d'accés restringit.

El Webcopier no descarrega les pàgines dinàmiques construïdes a partir de les demandes de l'usuari, com les consultes als cercadors, els traductors, etc., que són pàgines no emmagatzemades, sinó que es construeixen en el moment de fer la petició.

Aquesta nova versió, traduïda per Softcatalà amb l'assessorament terminològic del TERMCAT, es pot baixar des de qualsevol dels servidors que trobareu al web de Softcatalà (http://www.softcatala.org).

Softcatalà és una associació sense ànim de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic relacionat amb Internet i les noves tecnologies.

caratula web copier

Instal·lació

L'instal·lador es pot descarregar del web de Softcatalà o el CD-ROM de programes en català de lliure distribució editat per Softcatalà distribuït pel diari Avui.

La instal·lació s'inicia executant el fitxer webcopier21_ca.exe que permet triar la carpeta on es vol copiar el fitxer principal del programa que per defecte és C:\Webcopier.

Durant la instal·lació el programa crear les carpetes, copiar els arxius i crear una drecera per engegar el

En acabar mostra un quadre amb dues preguntes:

 • si es vol subscriure a una llista (cal desactivar)
 • si es vol crear una drecera a l'escriptori (és aconsellable acceptar)

Com fer còpia d'un web

Els passos que s'han de seguir per copiar un lloc web, o una part d'ell, al vostre ordinador són:

1. Engegar el WebCopier

2. Crear un nou projecte o obrir-ne un d'existent amb el menú Fitxer | Nou. Un assistent us ajudarà a crear el projecte. Caldrà especificar el següent:

Nom del projecte (qualsevol nom es vàlid, per exemple, cosum)

URL (adreça web on inicia la descàrrega, per exemple,

http://www.icconsum.org/formacio/consumhtml/index.htm)

Directori del projecte (allà on es guardaran els fitxers descarregats c:\cosum\)

3. Assegurar-vos que esteu connectats a Internet i revisar les opcions de descàrrega al menú Projecte | Paràmetres del projecte.

4. Iniciar la descàrrega escollint el menú Projecte | Inicia la descàrrega.

5. El programa aturarà la descàrrega automàticament quan hagi descarregat tot el lloc web, s'esgoti l'espai destinat al projecte, o succeeixi algun dels altres criteris d'aturada.

A la finestra Informació de la descàrrega el WebCopier mostra els fitxers descarregats i altres informacions sobre el procés en curs (nombre de fitxers, mida total...).

Si es produeix algun error durant la descàrrega, queda registrat a la finestra del Fitxer de registre. Feu servir l'apèndix de l'Ajuda per trobar la descripció de l'error.

Podeu aturar la descàrrega escollint el menú Projecte | Atura la descàrrega o bé prement el botó Atura de la barra d'eines o el botó Interromp de la finestra Informació de la descàrrega.

Per reprendre la descàrrega d'un lloc web que s'hagi interromput per qualsevol motiu, només cal iniciar-la de nou. El WebCopier comprovarà la data i la mida de cada fitxer per determinar quin s'ha modificat i cal baixar-lo, i quin no. Aplicant aquesta estratègia el programa arriba ràpidament al lloc on es va interrompre la descàrrega.

Opcions de la descàrrega

Cal tenir present que les diferents pàgines web estan enllaçades entre si formant una malla de manera que si iniciéssim la descàrrega d'una pàgina i tots els seus enllaços, és possible que finalment calgués descarregar totes les pàgines web d'Internet.

El paràmetres dels projectes determinen quines pàgines web i quins fitxers es descarregaran. S'hi pot accedir mitjançant:

 • El menú Projecte | Paràmetres del projecte.
 • A la finestra Informació de la descàrrega fent clic al botó Paràmetres.
  .

A la finestra de Paràmetres trobareu les carpetes següents:

general

General

Conté les dades generals del projecte Nom del projecte, Desa al directori, carpeta on s'emmagatzemen els fitxers descarregats, i Adreça URL on s'inicia la descàrrega.

Descàrrega

Descàrrega

Hi ha les restriccions sobre la mida, nombre de fitxers i temps màxim de la descàrrega.

Contingut

Contingut

Determina com es visualitza la finestra que ens informa del procés de descàrrega.

Avança

Avançat

S'hi troben els principals paràmetres que condicionen els fitxers descarregats.

avançat

 • Descàrrega

Fora de temps i Reintents controla el temps que esperarà la resposta del servidor web i les vegades que intentarà baixar-se un fitxer en cas de fallada.

Actualitza criteris que s'utilitzen en cas de reiniciar una descàrrega ja feta per determinar quins fitxers cal baixar.

Límits de nivell: quants nivells es descarregaran de cada pàgina visitada.

 • Filtres de fitxers indica els tipus de fitxers que es descarregaran.
 • Filtres URL pot delimitar si es descarregaran les pàgines només de la carpeta on està l'adreça inicial, del servidor inicial o d'altres servidors.
 • Altres: el paràmetre Estructura dels directoris | En relació a la pàgina d'inici facilita que el web descarregat es pugui copiar en diferents carpetes o discs sense que les adreces relatives o absolutes creïn dificultats.

descarrega

Altres

Copiar els fitxers baixats en un CD

Després d'una descàrrega, el WebCopier actualitza automàticament totes les referències de fitxers i enllaços i les fa relatives al directori del projecte. Aquesta funció facilita la còpia d'un projecte del Webcopier a qualsevol unitat o carpeta. L'únic que necessiteu recordar és que heu de mantenir l'estructura de subdirectoris del projecte.

 

En qualsevol moment podeu realitzar aquesta funció mitjançant el menú Projecte | Actualitza els enllaços.

Així doncs, per copiar o traslladar un web descarregat amb el WebCopier cal:

1. Anar a Paràmetres del projecte | Altres | Estructura dels directoris i seleccionar En relació a la pàgina d'inici.

2. Prémer l'opció Actualitza els enllaços ja sigui manualment o automàticament.

3. Copiar tota la carpeta on s'hagin guardat els fitxers especificada a Paràmetres | General | Desa al directori.

Com visualitzar un web baixat amb el WebCopier

Per visualitzar els webs descarregats podeu fer servir qualsevol navegador, com el Netscape Communicator o l'Internet Explorer.

Per fer-ho cal:

1. Engegar qualsevol navegador.

2. Anar a Fitxer | Obrir i navegar fins al primer fitxer HTML del lloc. El fitxer es troba al directori de projectes del WebCopier i té el mateix nom que el fitxer que vau especificar com a URL .En el nostre exemple, C:\Consum\index.htm.

3. A partir d'aquí es navegarà com si s'estigués visitant el web. Els enllaços externs poden fallar si no es té la connexió a Internet.

El WebCopier inclou el Navegador integrat (és necessari tenir el Microsoft Internet Explorer 3.x o superior) que permet:

 • Visualitzar els fitxers descarregats, fins i tot durant la descàrrega. Per fer-ho, feu doble clic al fitxer que voleu visualitzar.
 • Navegar per Internet
 • Imprimir llocs web sencers o només una part.

Per iniciar la navegació només cal fer doble clic a qualsevol dels nodes de la finestra de continguts.

       
XTEC