Escola Oficial
       d'Idiomes de l'Hospitalet
inici
mapaweb
contacte
Departaments:
Alemany
imprimir

Horaris del curs 2018-2019

Horaris d'alemany

Llibres de text

Primer  d’alemany

 • Themen 1 aktuell 1 Kursbuch + Arbeitsbuch Lektionen 1 - 5
 • Themen 1 aktuell 1 Kursbuch + Arbeitsbuch Lektionen 6 - 10

Segon d’alemany

 • Themen 2 aktuell. Kursbuch + Arbeitsbuch Lektionen 1 - 5    
 • Themen 2 aktuell. Kursbuch + Arbeitsbuch Lektioneen 6 – 10

Tercer d’alemany

 • Em neu 2008 Brückenkurs. Kursbuch + Arbeitsbuch. Lektionen 1 - 5
 • Em neu 2008 Brückenkurs. Kursbuch + Arbeitsbuch. Lektionen 6 - 10

Quart d’alemany

 • Em neu 2008 Hauptkurs. Kursbuch + Arbeitsbuch. Lektionen 1 - 5

Cinquè d’alemany

 • Em neu 2008 Hauptkurs. Kursbuch + Arbeitsbuch. Lektionen 6 - 10

Llibres de lectura

Primer d’alemany

 • Pendent de confirmació

Segon d’alemany

 • Pendent de confirmació

Tercer d’alemany

 • Pendent de confirmació

Quart d’alemany

 • Pendent de confirmació

Cinquè d’alemany

 • Pendent de confirmació

Hores de visita del professorat

S'ha de concertar l'entrevista amb el/la professor/a amb 24 hores d'antelacis.

RICARDO CALVO
(Cap de departament)

Pendent de confirmació

DOLORS LOPEZ

Pendent de confirmació

ELISA UCELAYETA

Pendent de confirmació

Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat   •   C/ Oriental 21, 08906 L’Hospitalet de Llobregat   •   Tel. 93 438 30 17   •   eoi-hospitalet@xtec.cat