Escola Oficial
       d'Idiomes de l'Hospitalet
inici
mapaweb
contacte
Departaments:
Alemany
Departament d'Alemany
imprimir

Horaris del curs 2017-2018

Horaris d'alemany

Llibres de text

A1

 • Themen 1 aktuell, Kursbuch + Arbeitsbuch, Letionen 1-5
  ISBN 978-3-19-181690-2
 • Themen 1 aktuell, Kursbuch + Arbeitsbuch, Letionen 6-10
  ISBN 978-3-19-191690-9

A2

 • Themen 2 aktuell, Kursbuch + Arbeitsbuch, Letionen 1-5
  ISBN 978-3-19-181691-9
 • Themen 2 aktuell, Kursbuch + Arbeitsbuch, Letionen 6-10
  ISBN 978-3-19-191691-6

B1

 • Em Neu, Brückenkurs 2008 Lektion 1-5
  ISBN 978-3-195416962
 • Em Neu, Brückenkurs 2008 Lektion 6-10
  ISBN 978-3-195516969

B2.1

 • Em Neu, Hauptkurs 2008 Lektion 1-5
  ISBN 97831954169655

B2.2

 • Em Neu, Hauptkurs 2008 Lektion 6-10
  ISBN 978-3-19-551695-2

Llibres de lectura

A1

 • Oh, Maria
  ISBN 3-468-49681-8

A2

 • Heidelberger Herbst
  ISBN 9-783468497124

B1

 • Bitterschokolade
  ISBN 978-3-12-606482-8

B2.1

 • Per determinar

B2.2

 • Per determinar

Hores de visita del professorat

S'ha de concertar l'entrevista amb el/la professor/a amb 24 hores d'antelacio.

RICARDO CALVO

 

DILLUNS, DE 15 A 16 HORES
DIMARTS, DE 14 A 15 HORES

DOLORS LOPEZ 

DIMARTS, DE 15 A 16 HORES

ELISA UCELAYETA 
(Cap de departament)

DIMARTS,  DE 15 A 16 HORES

Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat   •   C/ Oriental 21, 08906 L’Hospitalet de Llobregat   •   Tel. 93 438 30 17   •   eoi-hospitalet@xtec.cat