Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet
Modalitats d'alumnat
imprimir

Alumnes oficials presencials

  • Els alumnes matriculats al centre i que assisteixen a classe dos cops per setmana són alumnes oficials presencials. Un cop matriculats, se’ls reserva plaça (no horari) en els nivells bàsic, intermedi i avançat per al curs següent, tant si promocionen com si han de repetir el curs.
  • El nombre de places per grup és de 30 alumnes.
  • Cada curs es pot repetir una vegada i, excepcionalment es pot repetir un curs de cada cicle una segona vegada, mitjançant la sol.licitud d’una convocatòria addicional. (Per més informació podeu consultar l'apartat núm. 6 de la normativa de l'alumnat)
  • El nivell avançat d'anglès s'ofereix també en la modalitat semipresencial.

Alumnes oficials semipresencials

Característiques:

En la modalitat semipresencial la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual
online. La formació en aquesta modalitat comporta:

  1. L’assistència a una sessió setmanal de 2,5 hores al centre
  2. El treball individual en l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle realitzant els materials EOI Campus i les tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual de quatre hores setmanals aproximadament.

Requisits:

  • assistència obligatòria a les sessions presencials
  • disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor/a.

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

Canvi de la modalitat presencial a la semipresencial (o a l’inrevés):

L’alumnat oficial que vulgui canviar de modalitat podrà matricular-se, sempre i quan hi hagi places vacants, en un grup de l’altra modalitat durant el període de matrícula telemàtica del mes de juliol.

Atès que la seqüenciació dels continguts, els materials didàctics i els llibres de text de les dues modalitats poden ser diferents, a partir del 15 d’octubre no es podrà sol·licitar un canvi de grup entre les dues modalitats

Alumnes lliures

 

Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat   •   C/ Oriental 21, 08906 L’Hospitalet de Llobregat   •   Tel. 93 438 30 17   •   eoi-hospitalet@xtec.cat