Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet
Modalitats d'alumnat
imprimir

Alumnes oficials presencials

  • Els alumnes matriculats al centre i que assisteixen a classe dos cops per setmana són alumnes oficials presencials. Un cop matriculats, se’ls reserva plaça (no horari) per al curs següent, tant si promocionen com si han de repetir el curs.
  • El nombre de places per grup és de 30 alumnes.
  • Cada curs es pot repetir una vegada i, excepcionalment es pot repetir un curs de cada nivell una segona vegada. (Per més informació podeu consultar la normativa de l'alumnat)

Alumnes oficials semipresencials

  • L'alumnat assisteix a classe un cop per setmana i dedica la meitat de les hores lectives del curs a tasques online.

Alumnes lliures

 

Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat   •   C/ Oriental 21, 08906 L’Hospitalet de Llobregat   •   Tel. 93 438 30 17   •   eoi-hospitalet@xtec.cat