Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet
Pla d'Estudis dels Ensenyaments Reglats
imprimir

Nivells i idiomes impartits a l'EOI de l'Hospitalet

Els ensenyaments a l’Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet s’imparteixen en 5 cursos d’una durada de 150 hores cadascun, distribuïts en 3 nivells:

  • Nivell Bàsic: 2 cursos (1r i 2n)
  • Nivell Intermedi: 1 curs (3r)
  • Nivell Avançat: 2 cursos (4t i 5è)

L’Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet imparteix els idiomes següents: anglès, alemany, francès i italià.

S'imparteix també el nivell C1 dels idiomes anglès i francès.

Requisits d'accés

Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials d’idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària obligatòria.

Pot optar-se per la matrícula oficial o per la matrícula lliure.

Certificacions

Al final de cada nivell, els alumnes obtindran el certificat corresponent:

Les proves per a l’obtenció dels Certificats de Nivells Intermedi i Avançat són elaborades pel Departament d’Ensenyament, tenen lloc el mateix dia i hora a totes les EOI de Catalunya i són les mateixes per als alumnes oficials i lliures. Les proves per a l’obtenció del nivell bàsic són elaborades per la mateixa EOI.

Els alumnes oficials es consideren automàticament matriculats a les proves de Certificat en el moment de fer efectiva la matrícula oficial del curs corresponent.

Diverses universitats donen crèdits per als cursos o/i certificats de l’EOI. Les persones interessades haurien d’informar-se a la secretaria de la seva facultat.

Per a més informació, vegeu, a la pàgina web de l’Escola,  els punts “l’escola” > “què és una EOI”.

Escola Oficial d’Idiomes de l’Hospitalet   •   C/ Oriental 21, 08906 L’Hospitalet de Llobregat   •   Tel. 93 438 30 17   •   eoi-hospitalet@xtec.cat