Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet
Descripció
imprimir

Informació general dels cursos intensius d'estiu

Les escoles oficials d’idiomes de Catalunya organitzen cursos intensius de llengua instrumental el mes de juliol.

L’enfocament d’aquests cursos és comunicatiu. S’hi activen els recursos lingüístics necessaris de l’alumnat perquè utilitzi la llengua en situacions de la vida real. La docència a l’aula es combina amb activitats que fomenten l’adquisició i pràctica de la llengua objecte d’estudi (xerrades, obres de teatre i altres activitats culturals).

Els continguts dels programes de cada idioma s’adeqüen al curriculum de les escoles oficials d’idiomes, però no són equivalents als cursos ordinaris (ja que el nombre d’hores lectives és inferior a les 130 hores d’aquests), ni donen cap tipus de prioritat per accedir a una plaça com a alumne/a presencial.

Durada i horari

 • Cursos de 80 hores distribuïdes en sessions de 4 hores diàries.
 • De dilluns a divendres durant 4 setmanes del mes de juliol.
 • Torn de matí.
 • Màxim de 20 alumnes per grup i mínim de 12.

Idiomes i nivells

 • Anglès: tots els nivells
 • Alemany, Francès, Italià: nivell principiants

 Preinscripció i matrícula 

 • Per inscriure’s en aquests cursos cal ser major de 16 anys.
 • La informació es publica a començament de maig.
 • El període de matrícula és, habitualment, al mes de juny.
 • Els alumnes que no puguin acreditar el seu nivell han de realitzar una prova de nivell.
 • En cas de no haver-hi prou places disponibles, es té en compte l’ordre de matrícula.
 • El preu de la matrícula es publica anualment al DOGC.

Certificats i crèdits

 • Els alumnes que superin el curs obtindran un certificat acreditatiu del nivell corresponent. Es requereix una assistència mínima del 80% de les hores lectives per obtenir-lo.
 •  Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.
Escola Oficial d’Idiomes de L’Hospitalet de Llobregat   •   C/ Oriental 21, 08906 L’Hospitalet de Llobregat   •   Tel. 93 438 30 17   •   eoi-hospitalet@xtec.cat