Enrera
Mòdul 3
Iniciació a la programació en Java
  Pràctica
1
2
3
4
Projecte
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Eines bàsiques de Java
   
 

Als mòduls anteriors heu après la sintaxi bàsica del llenguatge Java; aquí tancareu la visió dels aspectes generals del llenguatge amb l'estudi de l'entrada-sortida de dades des de teclat i des d'arxius, i de la gestió de les excepcions. Com a d'altres llenguatges, les qüestions referents a entrada-sortida a Java no són gens senzilles: donarem algunes "receptes" per facilitar la seva gestió i, amb l'estudi de les excepcions, aprendreu els mecanismes que té implementats el llenguatge per donar solidesa a les aplicacions davant l'enorme quantitat de problemes potencials que es poden arribar a presentar.

El mòdul comença, però, amb un estudi de les eines que Java proporciona per emmagatzemar llargues sèries de dades. A Java també hi ha matrius, però al SDK hi ha eines molt més flexibles que les matrius, de les quals n'estudiareu una, potser la més usada: els vectors.

 

En aquest mòdul:

Matrius  
Vectors  
Entrada-sortida de dades  
Quan alguna cosa no va bé: Gestió d'excepcions