Enrera
Mòdul 7
Iniciació a la programació en Java
  Pràctica
1
2
3
4
4
Projecte
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Fils i Xarxes
   
 

Els sistemes operatius actuals són tots multitasca i tenen també la capacitat de gestionar programes dissenyats per a llançar diferents fils (threads) considerablement independents els uns dels altres.

Gairebé tots els programes que podem trobar actualment en el mercat són multifil. Estem acostumats a que un programa pugui fer diverses coses a la vegada i ens irrita, tanmateix, que un procés que no respon ens bloquegi l'aplicació i, fins i tot ens pengi l'ordinador. Som consumidors de programes multifil i ens hem de convertir en dissenyadors de programació concurrent, com a mínim si volem fer projectes de dimensions mitjanes que transmetin a l'usuari sensació d'agilitat i solidesa.

Java està ben preparat per a la programació en fils. Disposa d'una classe específica, Thread, i una interfície, Runnable, que ens permetran aplicar fils a qualsevol lloc que calgui. No tot són bones notícies, però: com d'altres aspectes de la programació avançada, codificar amb fils no és pas cap tasca intuïtiva. Els fils són objectes delicats i complicats perquè poden tenir preferències d'execució diferents, poden escoltar-se els uns als altres, poden agrupar-se, fer exclusivament de servidors d'altres fils i tantes altres característiques que el seu aprenentatge podria ocupar tot aquest curs i encara més.

L'objectiu d'aquest mòdul serà el de fer una aproximació a les eines imprescindibles per a treballar amb fils d'una forma productiva. Ens deixarem molta informació pel camí que haureu de buscar en textos especialitzats si així ho necessiteu.

També treballarem un dels aspectes que han fet més famós el llenguatge Java: les seves possibilitats de comunicació en xarxes informàtiques. El ventall d'instruments de comunicació per xarxa de Java és molt ampli. Hem fet una tria representativa que, més endavant, haureu d'ampliar en funció dels vostres projectes: estudiarem les comunicacions TCP/IP a través de sockets i les comunicacions i treball amb bases de dades remotes.

   
En aquest mòdul:

Programar amb més d'un fil.  
Sincronització de fils  
Comunicació TCP/IP de baix nivell entre hosts: els sockets.  
JBDC: connexions a bases de dades.  
SQL i Java.