Enrera
Mòdul 8
Iniciació a la programació en Java
  Pràctica
1
2
3
4
5
Projecte
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Java des del Servidor
   
 

Tots els llenguatges de programació tenen un cicle vital, des que es creen fins a ser substituïts per productes millors. En aquest temps tots ells fan un recorregut que els va adaptant a les noves necessitats dels usuaris. Java també està en procés d'adaptació i els seus usos prioritaris han anat variant des de la seva creació.

Actualment, una mica més del 60% del codi de Java que s'escriu no té la forma d'applets, ni serveix per a construir interfícies gràfiques d'usuari. És codi que s'executa en servidors i serveix per a crear pàgines web dinàmiques que obtenen la informació de bases de dades relacionals. Molts dels llocs que visitem a la web i que incorporen sistemes de gestió d'usuaris, carrets de compra, revisió de dades bancàries, etc. estan treballant amb servidors d'aplicacions construïts sobre Java.

Java ens facilita moltes eines per a programar la web amb accés a dades estructurades: tecnologies de servlet i Java Server Pages (JSP) per a crear dinàmicament pàgines HTML, l'arquitectura JavaBean per a encapsular codi de Java, l'arquitectura Enterprise JavaBean per a crear i mantenir de forma persistent i segura grans aplicacions empresarials, les especificacions JDBC per a estandaritzar els accessos a bases de dades i una gran varietat d'APIs amb molt diverses funcions (des de gestió de correu electrònic o telefonia a manipulació de formats XML).

Força quantitat d'aquestes funcionalitats estan agrupades en el kit de Sun J2EE (Java 2 Enterprise Edition) . Si us interessa repassar-lo, també és possible descarregar-lo lliurement des de la pàgina de Sun.

En aquest mòdul farem una primera aproximació a la utilització de Java com a suport a la programació web. Aprendrem a instal·lar servidors web que treballen amb Java, a connectar les nostres pàgines web a bases de dades i escriurem algunes pàgines web dinàmiques.

   
En aquest mòdul:

Instal·lació d'un servidor d'aplicacions.  
Introducció a la programació JSP.  
JDBC. Accés a bases de dades.  
Els JavaBeans. Pastilles de Java.  
Interactuant amb les pàgines web.