Enrera
Mòdul 8
Dibuix i recreació d'imatges amb el Fireworks MX 2004
  Pràctica
1
2
3
   
Exercici
Exercicis
 
 
  Treballar amb imatges per a la web. Mapes d'imatges
   
  És segur que alguns de vosaltres us pregunteu què és això dels mapes d'imatges, oi?
Tot seguit podeu trobar-ne una explicació ràpida i senzilla.
   
  Fins a aquesta part del curs heu treballat amb imatges, n'heu creat i les heu manipulat fins a arribar-ne a controlar força les propietats i característiques. Fins ara, al final de cada mòdul el resultat del vostre treball sempre ha estat un únic arxiu que contenia tota la informació necessària per ser mostrada d'un sol cop.
  Aquesta és la forma correcta de treballar quan o bé no es pretén que a través de la imatge hi hagi cap mena d'interacció per part de l'usuari/ària, o quan es vol que tota la superfície de la imatge tingui una única direcció en la seva interactivitat.
  Si es vol que algunes parts de la imatge siguin sensibles a accions i d'altres no ho siguin o bé que s'obrin diferents camins de navegació en aquesta interacció, cal mapar la imatge i adjudicar a les zones corresponents el camí de navegació que aquell fragment concret de la imatge ha de proporcionar. Aquesta és una feina que el Fireworks MX fa força bé i que és l'objecte de treball de gran part d'aquest mòdul.
   
  Per poder desenvolupar de forma correcta aquest mòdul, ha estat necessari canviar una mica el llenguatge que fins ara heu fet servir i incloure paraules com per exemple: escenari, coordenades, símbol, etc., algunes de les quals ja heu sentit abans, ni que sigui de passada.
  És clar que aquestes són, en molts aspectes, paraules més properes a altres entorns i no pas les que hom espera trobar en un curs dedicat a la creació i el retoc d'imatges. Tanmateix, el fet de no conèixer prèviament el significat i les repercussions informàtiques d'algunes de les paraules emprades no representa cap entrebanc per sortir amb el cap ben alt d'aquest mòdul. Cada vegada que sorgeix en les pràctiques una paraula d'aquesta mena, s'intenta explicar-ne de manera entenedora el significat i la relació amb el que esteu fent.
   
  Per acabar aquesta introducció al mòdul, i tot i que potser aparentment ara no tocaria, és interessant de dir, per a aquells que no ho sapigueu, que hi ha altres vies de treball per crear interacció en les imatges, com per exemple l'ús del Dreamweaver 4 o el Flash 5, programes que també teniu a disposició en tots els centres i dels quals trobareu cursos de formació a través de la web de la XTEC. Aquests programes també permeten delimitar de forma força directa zones interactives amb destins diferents. Això no obstant, ho fan dins d'un únic arxiu d'imatge sense que aquest hagi de quedar forçosament fragmentat.
   
  Objectius
   
 
  • Conèixer les possibilitats que ofereix el Fireworks MX per optimitzar imatges que tenen per destí la web.
  • Reconèixer les possibilitats de navegació que es poden generar a partir d'una imatge.
  • Saber emprar les eines adients per confeccionar i delimitar zones d'interacció dins d'una imatge.
  • Entendre i saber què és un símbol i quines possibilitats de manipulació ofereix en l'entorn del Fireworks MX 2004.
  • Identificar les possibilitats dels tres tipus de símbols que es poden crear amb aquest programa.
   
  Continguts
   
 
  • Optimització d'imatges
  • Símbols i instàncies de símbol
  • Animacions
  • Comportaments incorporats
  • Particions i fragments d'imatge