Enrera
Mòdul 2
Les TIC aplicades a les necessitats educatives especials
  Pràctica
1
2
3
4
   
Exercicis
Exercicis
 
 
 

ÍNDEX MÒDUL 2

PROGRAMES DE DIBUIX

   
   
 
 
 
   
 
  Els programes de dibuix
   
 

En aquest mòdul es tracten els programes de dibuix Paint, TuxPaint i Kid Pix4, i el programa de disseny gràfic GIMP. També veureu aplicacions fetes amb els dibuixos creats:

  • Fitxes de treball elaborades a partir de dibuixos del Paint i del Kid Pix
  • Presentacions amb l'OpenOffice.org Impress, a partir d'imatges creades amb els programes de dibuix o amb fotografies.

Aquests programes tenen una triple utilitat educativa:

   • Són entorns de treball oberts per realitzar exercicis sense implicacions del llenguatge escrit
   • Són una eina d'expressió gràfica alternativa al dibuix a mà
   • Permeten generar recursos gràfics per utilitzar en altres activitats i programes


Programes de dibuix i de disseny gràfic

Els programes de disseny aprofiten la capacitat gràfica de l'ordinador per generar imatges. En desar-los, els dibuixos es transformen en fitxers que, com en el cas dels fitxers de text, es poden copiar, imprimir o modificar tantes vegades com es vulgui.

En la configuració de la pantalla o resolució es pot distingir entre:

 • La mida de la pantalla en píxels. Les més habituals 640x480, 800x600, 1024x768.
  Com major és la resolució, els punts són més petits i es redueix la mida de tots els elements de la pantalla.
 • El nombre de colors. La quantitat de colors que es poden veure simultàniament. El valors més habituals són 256 colors (8 bits per píxel), color d'alta densitat (16 bits) i color real (32 bits).

Les resolucions de pantalla van estretament lligades amb la mida dels monitors. Com a mesura orientativa es poden relacionar els monitors de 15 polzades amb 800x600 i els de 17 polzades amb 1024x768.

Els programes de disseny s'utilitzen en tots els àmbits del dibuix: en el dibuix tècnic de plànols, en el dibuix publicitari, en la creació d'il·lustracions i fins i tot en les pel·lícules de dibuixos animats.

Tots aquests programes ofereixen a la pantalla un espai de treball lliure sense pautes i utilitzen el ratolí, i en algunes ocasions el teclat, com a eina per dibuixar. Poden disposar de més o menys recursos o prestacions, però en tots s'hi pot trobar, bàsicament:

 • Eines per dibuixar: pinzells, pots de pintura, colors, per crear rectes, cercles, rectangles...
 • Opcions per desar en diferents formats gràfics, recuperar i imprimir els dibuixos.
 • Eines per transformar els dibuixos: invertir, girar, redimensionar, retallar, retoc del color...

El suport magnètic permet refer els dibuixos utilitzant procediments d'assaig i error per trobar la forma que millor expressi la intenció de l'usuari.
És possible retallar, enganxar i modificar trossos d'altres imatges tot creant nous dissenys. Existeixen biblioteques d'imatges que es poden incloure en treballs i il·lustracions.
Per la manera com dibuixen els programes, es pot distingir entre dos tipus bàsics de dibuix: el de mapa de bits i el vectorial.

Programes de mapes de bits

Els programes de mapa de bits, bitmaps o orientats a píxel, tracen els dibuixos pintant els punts de la pantalla amb un color determinat. Les línies, rodones i quadrats són una successió de punts en una forma concreta. Un cop dibuixats es pot modificar un punt aïllat, però per esborrar la figura cal esborrar els punts un per un. Per ampliar les imatges es torna a dibuixar la figura utilitzant punts més grossos. Amb aquesta tècnica les línies queden més gruixudes i amb esglaons.
El fitxer d'aquests dibuixos és una successió de nombres que indiquen el color de cada punt de la pantalla.
Entre els programes de disseny gràfic de mapa de bits hi ha el Paint a l'entorn Windows.
A nois i noies, els programes de mapa de bits els resulta més intuïtiu ja que la manera de dibuixar s'assembla més a com treballen i dibuixen amb llapis i paper.

Programes vectorials

En els programes vectorials els dibuixos estan formats per objectes que s'enganxen i superposen. Així, poden tenir línies, rectes, corbes, polígons, etc. Qualsevol modificació afecta tot l'objecte i un píxel aïllat no pot ser modificat si abans no s'ha separat de l'objecte transformant-se en un objecte nou.
L'arxiu d'aquests dibuixos és una col·lecció de fórmules que descriuen els objectes i les seves posicions. En carregar l'arxiu, especialment si el dibuix és molt complex, es pot veure com es van dibuixant els objectes un per un.
Els dibuixos vectorials no perden qualitat amb les ampliacions, ja que per ampliar es tornen a dibuixar les peces però amb dimensions més grans.
Entre els programes vectorials hi ha l'Autoeskech, l'Autocad i el Corel Draw. Els programes de dibuix vectorial resulten més conceptuals i abstractes. Cal descompondre les figures en peces i elements i, un cop dibuixats, situar-los al seu lloc.

Les extensions

El dibuixos a ordinador ocupen molt espai de memòria RAM i de disc i és per això que s'han desenvolupat diverses tècniques de compressió per guardar els dibuixos. Hi ha gran varietat de tipus de fitxers gràfics, podem destacar-ne:

 • BMP és el propi del Windows. És un fitxer sense comprimir i per tant ocupa molt espai, però és el que es visualitza més ràpidament.
 • GIF i JPG són formats molt comprimits que s'utilitzen a Internet.
 • CRR és un format vectorial propi del programa Corel Draw.

Perquè un programa pugui obrir un fitxer gràfic, ha de ser capaç de llegir i interpretar aquell format. Hi ha programes que faciliten els canvis entre formats. A les escoles disposem del GIMP, que permet visualitzar fitxers de quasi tots els formats i convertir un fitxer a qualsevol format.

 
  Objectius
   
  Els objectius que es proposen assolir en aquest mòdul són:
   
 
 • Utilitzar el programa de dibuix Paint per a la creació de dibuixos
 • Crear exercicis gràfics a partir de dibuixos del Paint
 • Conèixer les possibilitats de dibuix del Kid Pix 4 i del TuxPaint
 • Preparar una presentació amb l'Impress de seqüenciació lineal
 • Elaborar una presentació complexa, no lineal, amb l'Impress
 • Practicar amb les principals opcions de treball del GIMP
 
  Continguts
   
 
 • Pràctica 1: Paint. Funcionament del programa i confecció d'exercicis gràfics.
 • Pràctica 2: Tux Paint i Kid Pix. Funcionament del programes i elaboració d'activitats.
 • Pràctica 3: Impress. Visualització i confecció de presentacions.
 • Pràctica 4: GIMP. Pràctica amb diferents opcions del programa.