Enrera
Mòdul 2
Discapacitat Visual i TIC
  Pràctica
1
2
3
4
4
 
 
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Opcions d'accessibilitat i adaptació de l'entorn
   
  Objectius
   

 

 

 

 

Gran part del nostre alumnat presenta una resta visual important que fa que no els calgui l'ús de programari específic (ampliadors de pantalla). Però, tot i així, tenen alguna dificultat a l'hora de treballar amb l'ordinador.

En aquest cas, si s'apliquen les opcions d'accessibilitat que incorpora el Windows, veureu com el nostre alumnat aconsegueix treballar de forma més còmoda i amb el mateix rendiment que qualsevol altre/a alumne/a sense discapacitat.

Per tant, en aquest modul ens aproparem a diverses àrees d'accessibilitat que té el Windows XP, i posarem en pràctica els canvis necessaris en cadascuna de les àrees.

En el cas tingueu instal·lat el Windows 98, fem un enllaç al curs d125 on trobareu les opcions per al Windows 98.

  Els objectius d'aquest segon mòdul són:
   
 
  • Objectiu 1. Assolir un grau de coneixement de totes les opcions d'accessibilitat que porta incorporat el Windows XP.
  • Objectiu 2. Saber realitzar els canvis en cada una de les opcions segons les necessitats que tingui l'alumne/a.
  • Objectiu 3. Mostrar els avantatges que per a l'alumnat amb deficiència visual poden aportar aquestes opcions.
   
  Continguts
   
 
  • Configuració de la pantalla.
  • Configuració del ratolí
  • La lupa del Windows
  • Veu pregravada, enregistraments de sons.
  • Accessibilitat del Word
  • Creació de plantilles
  • Opcions d'accessibilitat del Linux (Guadalinex)