Enrera
Mòdul 8
Discapacitat Visual i TIC
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Pautes per a la creació de material accessible en relleu
   
  Objectius
   
 

La transcripció i adaptació de llibres de text, ens ha portat a la necessitat d'haver d'adaptar les il·lustracions en relleu, per tal de fer més accesible el material educatiu pels alumnes amb discapacitat visual dins l'aula.

Amb el programa de Microsoft Word i OpenOffice.org Draw, tenim la possibilitat de realitzar aquestes il·lustracions d'una forma senzilla i ràpida.

En aquest mòdul aprendreu a utilitzar algunes de les eines de dibuix dels programes i a realitzar adaptacions d`il·lustracions dels llibres de text.

 

  Els objectius d'aquest vuitè mòdul són:
   
 
  • Objectiu 1. Cončixer les eines de dibuix de Microsoft Word i OpenOffice.org Draw.
  • Objectiu 2. Comprendre el funcionament del sistema de lecto escriptura en braille.
  • Objectiu 3. Tenir coneixement de diferents recursos materials per adaptar lāmines  a l'aula.
  • Objectiu 4. Saber simplificar la informaciķ continguda en una lāmina per tal de facilitar-ne la comprensiķ a l'alumne cec. 
.
   
  Continguts
   
 
  • Pràctica 1. Eines de dibuix de Word i OpenOffice.org Draw. Importància del gruix de les línies.
  • Pràctica 2. L'estil i el gruix de les línies i les trames.
  • Pràctica 3. Redimensionar un objecte. Alinear i distribuir els objectes.
  • Pràctica 4. L'alfabet braille. Escriure en braille.
  • Pràctica 5. El quadre de text. La font "Luis Braille" i la seva utilització.