Índex

Objectius

Aquest segon mòdul dóna el marc teòric que hi ha darrera dels llenguatges XHTML i CSS seguint les pautes i recomanacions del W3C. S'accentua les regles de validació dels dos llenguatges. Al finalitzar aquest mòdul, l'alumne/a tindrà les bases per a una correcta definició del document XHTML mínim i l'associació d'aquest a un full d'estil CSS.

Aquest marc teòric servirà de referència i consulta per a la resta de mòduls del curs.

Continguts

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0