Índex

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és aprendre a estructurar correctament el text segons el seu significat. També es mostraran les tècniques CSS per enriquir visualment la presentació del document web.

Continguts

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0