PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS EDUCATIVES AMB VISUAL BASICMÒDUL 6ENRERA
 
Introducció 

L'estructura d'aquest mòdul és diferent a la dels mòduls anteriors. Es presenta el desenvolupament d'una aplicació didàctica concreta desenvolupada per parts on s'incideix en els diferents aspectes tractats en els mòduls anteriors. Tanmateix s'aborden aspectes nous com el control de la rata.  Està pensat també com un exemple de projecte de final de curs. 

Per entendre els exemples s’hauran de recuperar els fitxers indicats, anar seguint les indicacions del text i anar provant totes les possibilitats. 

En aquest mòdul no s’ha d'enviar cap exercici resolt (no n'hi ha).

Confiem que l'exemple proposat servirà per practicar i adquirir seguretat en el treball de programació i les seves possibles aplicacions educatives.    

Es tracta de crear un simulador que estudia el comportament d'una lent divergent i d'una lent convergent.


Ho farem en quatre passos:

  1-Simulació d'una lent convergent. Com dibuixar? Fotografia

  2-Com respondre al ratolí? Fem que la simulació sigui interactiva

  3-Com creem i gestionem un menú:

   a-Afegim-hi una trama i...
   b-Afegim-hi una simulació d'una lent divergent

  4-Quadres de diàleg. Gestió d'un quadre de diàleg modal

  4-bis-Introducció a la creació d'una Ajuda. Introducció a les DLL

1 Simulació d'una lent convergent. Com dibuixar? Fotografia 
2 Com respondre al ratolí? Fem que la simulació sigui interactiva
3 Com creem i gestionem un menú: Afegim-hi una trama i...
4 Com creem i gestionem un menú: Afegim-hi una simulació d'una lent divergent
5 Quadres de diàleg. Gestió d'un quadre de diàleg modal. Ajuda. Introducció a les DLL