Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Normativa
 Avaluació interna
 
  Objectius
   
 

L'Ordre de 20 d'octubre de 1997 regula el desenvolupament de l'avaluació dels centres docents sostinguts amb fons públics a Catalunya. D'altra banda, el Departament d'Educació ha editat i distribuït diversos materials per facilitar les tasques d'avaluació interna als centres d'ensenyament infantil i primari.

Es tracta que les escoles reflexionen sobre la necessitat d’adequar les pràctiques educatives a la realitat de l’entorn, i en aquest cas, en relació a les TIC, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat.

   
  Continguts
   
 

En definitiva es tracta d'elaborar uns instruments per valorar l'impacte de les TIC en la formació del nostre alumnat i l'ús que en fem els/les mestres. Hauríem d'avaluar quina és l'organització i posada en funcionament de les TIC en el centre (com ens organitzem?, com ens formem?, com funcionem amb l'alumnat?, quin ús fem d'internet?, com utilitzem els mitjans audiovisuals?, quina importància donem a l'educació en comunicació audiovisual?...). Tot amb l'objectiu de veure si fem una bona aplicació de les TIC al currículum. S'ha de reflexionar i promoure el debat entre els/les mestres en relació amb l´ús que es fa de les TIC amb l’objectiu de millorar la pràctica educativa.

   
  Referències
   
 
L'Avaluació interna de centres. El procés d'avaluació de l'alumnat
Avaluació interna