Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió de l'acció educativa: Documentació
 Memòria anual de centre
 
  Objectius
   
 

La memòria anual és un instrument de gestió a curt termini (un any acadèmic) que, coherent amb la programació general de centre, el projecte de pressupost i el projecte curricular, valora sistemàticament els objectius de la programació general de centre; inclou l'informe del pla específic d'avaluació interna del centre i resumeix les principals activitats del centre amb la finalitat que serveixi per a la millora del funcionament del centre i dels aprenentatges dels alumnes.

La inserció curricular de les TIC és un procés que pot durar diversos anys. La memòria anual ens servirà per veure si el camí que seguim (pla anual) ens permetrà arribar on volem (PEC i PCC) i, en el seu cas, poder fer les modificacions i readaptacions necessàries.

 
 
Memòria anual de ZER
   
  Continguts
   
 

En aquest apartat, l'escola ha de valorar el grau d'assoliment dels objectius que es proposava aconseguir durant el curs anterior. Cal incidir especialment en els aspectes que podien ajudar a la incorporació de les TIC i la seva formació.

   
  Exemples
   
 
Memòria anual
   
  Referències
   
 
Decret 198/1996 de 12 de juny: Article 12. Programació general