Enrera
Mòdul  
Organitzaciˇ i gestiˇ de les TIC  
Gestió dels recursos materials
Pressupostos
 
  Objectius
   
 

El pressupostos són clau per a una bona gestió de les TIC, que per la seva despesa, a vegades es fa difícil d'utilitzar (com per exemple, imprimir sempre que es vulgui).

 
 
Pressupostos ZER
   
  Continguts
   
 

Hi ha unes qŘestions que cal tenir present per tirar endavant el pressupost a l'Ómbit de les TIC en un centre.

Actualitzacions del maquinari
Deixant de banda el material lliurat pel Departament d'Educació, exposeu si el centre s'autodotarÓ de maquinari, de quines fonts econ˛miques s'ha d'alimentar, quin tipus de maquinari haurem d'adquirir, les necessitats que tenim a l'àmbit de centre, les raons que ens duran a actuar d'aquesta manera...  

Assignació de pressupost a l'aula
S'ha d'especificar si al pressupost anual del centre es destina una partida al manteniment de l'aula i dels espais TIC, compra de maquinari i programari, adquisició de material fungible (paper, tinta, disquets, CD-Rom...), i la quantitat que es destina a aquestes partides.
Pel que fa al material audiovisual hem de tenir en compte el manteniment i l'adquisició de nous aparells, així com el material fungible ( vídeos, DVDs...).
No s'hauria de tenir en compte el material destinat a la gestió i administració del centre. Afegir-hi si, en el cas que es porti a terme l'assessorament, el centre estaria disposat a destinar-hi alguna partida especial per aquest i per als cursos propers. (Cal que, després, ho especifiquin al punt que parla de previsions).
 
Fonts de finançament externes
Indiqueu si el centre utilitza fonts de finançament externes a l'hora de nodrir l'aula d'informàtica (Ajuntament, AMPA, establiments comercials, entitats bancàries, concursos, rifes...). En cas afirmatiu, si aquestes són habituals o esporàdiques.
 
Previsions per als propers cursos
Què s'espera de l'aula d'informatica i dels altres recursos TIC, com es volen potenciar, quines inversions es projecten fer, quina formació hauria de rebre el professorat, la web del centre, el correu electrònic, la possible adquisició de nou material audiovisual, la partida corresponent a material fungible TIC...
   
  Referències
   
 
Web de suport a la gestió (gestió econòmica)