Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos materials
Pressupostos
 
  Objectius
   
 

Dins dels pressupostos de la ZER, caldrà tenir en compte una partida referent a les TIC que prevegi unes despeses (material fungible i millora dels equipaments) i unes fonts d'ingressos quan la utilització d'aquesta tecnologia sigui a tota la ZER (activitats col·laboratives, activitats conjuntes, intranet...).

   
  Continguts
   
 

Una partida econòmica per a les TIC al pressupost de la ZER permetrà fer activitats conjuntes entre totes les escoles i la participació en projectes col·laboratius, o la creació d'una intranet de ZER.

 
 
Pressupostos
   
  Referències
   
 
Web de suport a la gestió (gestió econòmica)