Enrera
Mòdul  
Organització i gestió de les TIC  
Gestió dels recursos administratius
Comunicació externa
 
  Objectius
   
  Les TIC han fet aparèixer una nova forma de comunicació externa: Internet i les pàgines web. Cal que l'escola es plantegi la creació i manteniment del seu propi espai web per fer present la imatge de l'escola al ciberespai.

D'aquesta forma s'ofereix un major coneixement del centre, s'augmenta el seu prestigi per a tota la comunitat educativa i s'incrementa el reconeixement social, al mateix temps que es facilita la interactivitat entre els membres de la comunitat educativa.

Si decidim crear un portal web de l'escola, caldrà plantejar-nos quin disseny, estructura, informació i serveis hauria d'incorporar la web del nostre centre. Aleshores, en funció dels nostres propòsits, haurem de cercar les millors solucions, ja siguin webs estàtiques o dinàmiques (php).

 
 
Comunicació externa ZER
   
  Continguts
   
 

Els objectius i continguts de la pàgina web de l'escola han de ser consensuats i han de ser coherents amb el disseny utilitzat. I en la seva confecció i actualització, tots els membres de la comunitat educativa haurien de col·laborar d'acord amb les seves possibilitats.

La pàgina web del centre ha de reflectir la realitat del centre, i no una que no existeixi. Ha de recollir, per tant, la vida del centre en relació a tots els àmbits: les activitats que es fan, els serveis que s'ofereixen, el sistema organitzatiu, el seu projecte educatiu...

Les possibilitats que cal potenciar de la presència de l'escola a la web són:

  • Imatge corporativa del centre: amb informació completa de l'escola (característiques del centre, instal·lacions, projecte educatiu, professorat, recursos, activitats...).
  • Canal de comunicació i interacció: correu electrònic, xats, missatgeria instantània, formularis, enquestes a les famílies i als alumnes...
  • Canal educatiu: on els alumnes trobin recursos per treballar i elaborar activitats...
  • Canal d'informació cap a l'exterior i l'interior: comunicats, circulars, convocatòries, revista escolar, butlletins informatius de l'associació de mares i pares...
  • Canal de la comunitat educativa on publicar les pàgines webs dels alumnes, de les classes, dels pares, dels mestres...·
  • Experiències de l'alumnat, activitats realitzades a les aules, enregistraments de vídeos pedagògics, etc.
  • Enllaços a pàgines educatives en les quals l'alumnat pugui realitzar activitats interactives d'autoaprenentatge.
  • Accés a continguts audiovisuals: vídeo, webcam...
  • Accés a la intranet de l'escola.
  • ...
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Quina informació, recursos i funcionalitat ha d'incorporar el portal web

Un altre aspecte important, que afecta la imatge del centre, és la seva actualització. La web és un element dinàmic que ha d'estar permanentment actualitzat, per tant, s'hauran de preveure els mecanismes per al seu manteniment, com seria crear una comissió que se n'encarregui. Actualment hi ha diverses solucions que permeten realitzar el manteniment i actualització de la web de forma col·laborativa. Així, tenim el programa Contribute o els portals dinàmics en php.

Les TIC i la funció directiva als centres docents: Actualització i manteniment del portal web. Accessibilitat.
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Servidors web. Webs estàtiques o dinàmiques (PHP...)?

Aspectes que també s'han de tenir present a la creació i al manteniment d'una pàgina web de centre són: l'organització dels continguts, la distribució de la informació amb la proporció adequada de text/imatge/gràfics, el disseny de les pàgines, la interacció, la comprovació dels hipervincles...

Els mitjans audiovisuals ens permetran millorar qualitativament la pàgina web del centre, ja que mitjançat la imatge fixa digital, la incorporació del so i fins i tot els fitxers de vídeo, aquesta incrementarà el seu atractiu, fet que repercutirà en la seva major difusió.

   
  Referències
   
 
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Les TIC i la comunicació externa d'un centre docent I
Les TIC i la funció directiva als centres docents: Les TIC i la comunicació externa del centre docent II
Pàgines web: guies, publicació, orientacions per a la creació...
Webs de centres
Web d'un CEIP (web dinàmica: php)