Enrera

Mòdul 3

Aprofitament didàctic de la imatge fixa digital
Tractament de la imatge a l'Open Office.

 

Pràctica

1

2

3

4

4

4

4

 

 

 

Exercici

Exercicis

 

 

 

 

Intro

 

Els programes més utilitzats en el nostre entorn escolar són els de tractament de text. Cal conèixer les possibilitats gràfiques d'aquest programes: Writer - Impress per tal d'enriquir els textos amb la força de les imatges.

 

Objectius

 

Descoberta de les possibilitats gràfiques dels programes Writer - Impress.

 

 

 

Continguts

 

Eines de tractament gràfic dins del Writer

 

Inserir imatges en el text.

 

Tractar les imatges dins del Writer
Presentacions de diapositives. Possibilitats.

Pràctiques

1.- Eines de tractament gràfic al Writer. Copiar i enganxar des d’Internet
2.- Inserir imatges en un text
3.- Modificar, filtrar, posar marcs i ombres
4.- Inserir imatges en una taula
5.- tractar una captura d'imatge al Writer
6.- Fer una presentació de diapositives a l'Open Office Impress