Enrera
Mòdul 8
Aprofitament didàctic de la imatge fixa digital
  Pràctica
1
2
3
4
4
4
   
Exercici
Exercicis
 
 
  Introducció
  De les sis pràctiques que teniu en aquest mòdul 8, només les tres primeres són obligatòries. Les tres restants són complementàries, si bé una lectura acurada d'aquestes pràctiques pot ser convenient.
   
  En aquest mòdul 8 us dedicareu a parts més lúdiques amb GIMP, jugant amb les imatges.
   
  Objectius
  Aprendre a crear imatges adequades per a ser empredes a la web.
  Saber pintar imatges.
  Conèixer les possiblitats que ofereix l'histograma d'una imatge
   
  Continguts
  Creació d'imatges adequades per a web.
  Pintat d'imatges planes
   
  Continguts
   
 
Pràctica 1: Petita pràctica del que seria la part més gràfica d'una pàgina web. (Naturalment, no es pretén desenvolupar les tècniques més acurades o específiques de la construcció d'imatge en web, sinó oferir unes primeres passes referencials.)
Pràctica 2: Convertir una foto d'una excursió en una cosa més atractiva.
Pràctica 3: Aplicar volum a dibuixos senzills
Pràctica complementària 4: L'histograma i les corbes
Pràctica complementària 5: Les metaimages i la impressió
Pràctica complementària 6: Les tauletes gràfiques de pressió. Què són i les seves utilitats