Enrera
Mòdul 4
Fem vídeo amb l'ordinador
  Pràctica
1
2
3
4
           
Exercicis
Exercicis
 
 
  Importància del so
   
 

En tota producció audiovisual el so és tan important com la imatge. Utilitzat adequadament,  és un recurs expressiu més que la complementa i que contribueix significativament a donar unitat al producte cinematogràfic. Com molt bé diu Elmer Bernstein (el compositor amb més enregistraments de bandes sonores de la història de Hollywood), “...és un art que se situa allà on les paraules no són capaces d’arribar, i permet que es rebi de manera emocional”.

El so contempla tot tipus de possibilitats expressives, narratives i descriptives. Allò que se sent, com, quan, per què, etc., no es pot deixar per a la improvisació. El seu tractament ha d’estar sempre d'acord amb el que es vulgui comunicar, amb l’ambient que es vol crear, amb l’acció que es pretén reforçar, etc. És necessari preveure-ho juntament amb les imatges en el moment d’elaborar el guió, des de les intervencions en directe dels personatges fins als efectes sonors especials, passant pels silencis, la veu en off i els doblatges, les músiques de fons o intencionades, etc.

Segons el tipus d’audiovisual, pel·lícula o acció que es dugui a terme en cada escena o en el seu conjunt, cal optar per un requisit sonor o altre.

La intervenció en directe d’un personatge -veu en on- cal que contempli una intensitat,  un to,  un timbre i una durada adequats al seu estat anímic: trist, enfurismat, alegre, preocupat, emocionat, dubitatiu...

L’estil que es dóna a la veu en off en una producció, un documental, per exemple, condiciona la força i la credibilitat  del missatge, juntament amb la banda sonora que es pugui triar.

Per triar una banda sonora que aspiri a aconseguir un ambient determinat, cal tenir en compte el gènere cinematogràfic en què es treballa: terror, comèdia, misteri, acció, western, drama...

Per realçar un personatge, un fet o una acció, per expressar el pas del temps o d’una seqüència a una altra..., cal escollir un efecte sonor que hi escaigui.

En ocasions, recórrer al silenci pot arribar a ser també un recurs, tant o més expressiu que un so.

Cal també valorar la importància de destacar o no el so d’ambient en una producció, bé sigui en el seu conjunt o en escenes concretes.

Les possibilitats són moltes i variades, la imaginació i la creativitat no tenen límits en aquest camp.

   
  Edició de so amb l'Studio 8
   
 

En aquest mòdul coneixereu els recursos relacionats amb l’edició de so que presenta
l'Studio 8.

Descobrireu paulatinament i progressivament les diferents eines d’àudio que el programa proporciona a mesura que es vagin tractant cadascuna de les prestacions que tot seguit es relacionen:    

L’edició de so enregistrat o importat conjuntament amb la imatge.

Incorporar veu en off amb el suport d’un micròfon.

Afegir  bandes sonores.

Importar música d’un CD-ROM.

Efectes d’àudio.

L’split de so.