Enrera
Mòdul 6
Fem vídeo amb l'ordinador
  Pràctica
1
2
3
4
           
Exercicis
Exercicis
 
 
  Captura de vídeo
   
 

La captura de vídeo és el primer pas en el procés lògic de creació d'una pel·lícula amb mitjans digitals. És el traspàs de les imatges de vídeo des de la font original al disc dur de l'ordinador.

L'Studio8 pot capturar vídeo digital i vídeo analògic, segons els mitjans informàtics i audiovisuals amb què comptem. En tots els casos, és necessari una font d'origen, DV o analògica, i una targeta capturadora connectada a l'ordinador.

Segons si la captura es fa utilitzant una font analògica o digital, l'Studio8 mostra interfícies diferents.

   
  Captura de vídeo analògic
   

Per poder fer una captura analògica són necessaris els següents requisits de maquinari:

 • Càmera o magnetoscopi.
 • Alguna de les següents targetes capturadores:
  • Pinnacle DC10plus
  • Pinnacle USB
  • Pinnacle PCTV
  • Alguna targeta capturadora de TV de bus PCI
  • Càmera o càmera web de port USB


Segons la qualitat de la targeta capturadora, les imatges que capturarem són de més o menys qualitat. La rapidesa del disc dur també pot influir en la qualitat de les imatges que capturem.

La interfície de captura analògica mostra un aspecte com el que es veu a la imatge:

 

   
  Captura en DV o digital
   

Per capturar en DV són necessaris els següents requisits de maquinari:

 • Càmera DV o Digital8, que incorporen sortida DV.
 • Targeta Pinnacle Studio DV o qualsevol targeta amb port 1394, d'entrada digital.

La interfície de captura en DV mostra un aspecte com el que es veu a la imatge: