SAGA: Gestió Econòmica

Sistema d'Administració i Gestió Acadèmica

 
           
Pressupost
   
Arxius mestres
 
Diari
       
Declaracions a Hisenda
 
Eines, Informes i Liquidació calculada
       
Canvi d'exercici a partir del 2n any
         
Liquidació manual
         
 
               
 
 
  Simona Barber i Carbonell, Francesc Estragués i Aubanell, Roser Sebastián i García
gener de 2013 (actualitzat)