Enrera
Mòdul 1: Pressupost
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
   
 
 
  Contingut
   
Descripció del menú Gestió econòmica. Taules codis
Iniciar un nou exercici. Definir subpartides
Introduir el nou pressupost
Centres de cost
Canvi d'estat del pressupost
Modificacions pressupostàries
Regulació