Enrera
Mòdul 1: Pressupost
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
   
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és saber modificar el valor de les partides pressupostàries i extrapressupostàries

   
Modificar el valor de les partides pressupostàries
   
Pràctica

Després d'haver creat l'estructura del vostre pressupost, l'heu de farcir.

Aneu a Gestió econòmica | Pressupost | Pressupost i cliqueu a icona de la columna Accions del pressupost corresponent.

   
 
   
 

   
Amunt
 
 

En aquestes pantalles se us mostra, a la línia superior, l'any del pressupost en què esteu treballant i el seu estat, que ara mateix ha de ser Projecte.

A la línia següent, teniu una informació molt útil: us diu el total d'ingressos que heu pressupostat, el total de despeses i l'estat de l'equilibri pressupostari. Aquest serà correcte quan l'equilibri marqui 0,00 €.

Observeu que hi ha dues seccions: Ingressos i Despeses.

Quan marqueu qualsevol de les dues seccions, us mostra tant les partides com les subpartides que heu creat anteriorment i que ara mateix estan totes a 0,00 €.

Per introduir el valor que correspongui a cada partida, caldrà escriure la quantitat a la columna de la dreta, tenint en compte que, si una partida conté subpartides, haureu d'escriure a les subpartides, i la casella de la partida mare us mostrarà el total de les subpartides corresponents.

   
 

   
 

Si, per exemple a la subpartida Material Oficina pressuposteu 8.158,48 €, i a la de Material Biblioteca , 4.101,57 €, veureu que, automàticament, a la partida mare Material ordinari no inventariable surt el total: 15.458,03 €.

Cal remarcar, també, que si el vostre pressupost no el teniu equilibrat, la casella on us diu l'equilibri, queda emmarcada de color roig.

Quan acabeu d'introduir el valor de totes les partides, compte!: heu de clicar al botó Desa de la part inferior.

   
Pràctica

El valor de les partides extrapressupostàries

   
 

No podeu pressupostar el valor de les partides extrapressupostàries. En tot cas, un cop iniciat l'exercici, podeu veure si hi ha hagut moviments en aquestes partides. Per poder veure els moviments, anireu a Gestió econòmica | Pressupost | Pressuposti cliqueu a icona de la columna d'Accions del pressupost corresponent.

   
Amunt
   
  Cliqueu al botó Estat comptable que hi ha a la part inferior.
   
 
   
Pràctica
Veure l'estat comptable del vostre pressupost
   
  Si, en qualsevol moment, quan ja entreu els moviments comptables, voleu veure l'estat comptable del vostre pressupost (drets i obligacions adquirides), cliqueu sobre la icona de la columna Accions.
   
 
   
 
   
 
   
 

Hi ha tres columnes numèriques, tant a la secció ingressos com a despeses.

La columna de l'esquerra us mostra, per partides, l'import inicial (el pressupostat).

La columna del mig us mostra els ingressos que us han comunicat que us faran (drets adquirits) o les despeses que heu fet (obligacions adquirides), però que encara no heu tingut temps per haver-los cobrat o pagat respectivament.

La columna de la dreta us mostra els ingressos reals que heu tingut i els pagaments reals que hem fet respectivament.

   
   
 
Amunt