Enrera
Mòdul 1: Pressupost
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
   
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és saber iniciar un exercici nou, saber crear subpartides pressupostàries i saber crear partides i subpartides extrapressupostàries.

   
Iniciar un exercici nou
   
Pràctica

La primera vegada que s'accedeix a Gestió econòmica | Pressupost | Pressupost la pantalla mostra un missatge, informant que no hi ha cap pressupost definint.

   
 
   
  Cliqueu al botó Nou que hi haurà a la part inferior de la pantalla, i en el cas que no tingueu creat cap pressupost, us en crearà un de l'any en curs.
   
 
   
 

La data la controla el sistema, no la vostra màquina.

Si al mes de desembre voleu crear el pressupost de l'any següent, i el pressupost encara el teniu en estat Projecte, heu de fer un canvi d'estat (com veureu després) a Inicial i tornar a clicar al botó Nou perquè creï un pressupost de l'any següent.

   
  Si esteu a l'any 200X, i l'exercici 200(X-1) encara no l'heu tancat, no us deixarà crear l'exercici 200(X+1).
   
 
   
Pràctica
Canviar el mode d'operació
   
 

Fins l'exercici 2012 havia dos maneres d'entrar les dades al mòdul de gestió econòmica, mode calculat i mode manual.

A partir de l'exercici 2013 només haurà mode calculat.

Fins a 2012 mentre no s'havia entrat cap dada relativa al nou presupost, el programa al prémer la icona permitia canviar lliurament del mode d'operació

   
 
   
  Si ja s'han entrat dades i voleu fer el canvi, el programa us advertirà que primer heu d'esborrar el l'exercici econòmic.
   
Pràctica
Estructura pressupostària
   
  La primera acció que haureu de fer serà observar l'estructura pressupostària. Cliqueu a la icona i accediu a la pantalla següent:
   
Amunt
   
  Hi ha tres aspectes que cal destacar:
   
 
  • A la part superior, teniu dues seccions: Ingressos i Despeses.
  • A la columna Accions de cada partida hi ha un quadret amb un signe "+", i que us servirà per crear subpartides, si és el cas.
  • A la part inferior, teniu un botó que us permet imprimir el pressupost del centre amb les despeses, els ingressos o complet.
   
 
   
Pràctica
Creació de subpartides pressupostàries
   
 

Anireu a Gestió econòmica | Pressupost | Pressupost i cliqueu a la icona de la columna Accions del pressupost que acabeu de crear.

Podeu crear subpartides, tant dels ingressos com de les despeses.

Si per exemple voleu diferenciar les despeses de material fungible de l'oficina i de la biblioteca, marqueu la secció Despeses, i clicareu a la creueta de la columna Accions de la partida 220.0001 Material ordinari no inventariable.

   
Amunt
   
  Tindreu una pantalla nova on acabareu d'escriure el codi afegint per exemple, un parell de números al codi de la partida mare, i també li posareu un títol al camp Descripció.
   
 
   
  Cliqueu el botó Desa. Podeu crear més subpartides de la mateixa partida. Obtindreu:
   
Amunt
   
  Si us heu equivocat, les podeu eliminar clicant a la icona de la columna Accions.
   
  A partir de l'exercici 2013, el sistema crearà unes subpartides que no es podran eliminar per tal d'enregistrar les despeses bàsiques de funcionament.
   
 

Codis subpartides

Nom subpartides

221.0001.01

Aigua

221.0001.02

Energia

227.0001.01

Neteja

222.0001.01

Comunicacions

227.0009.01

Manteniment d’immobilitzat

212.0001.01

Manteniment d’informàtica

212.0001.02

Manteniment de reprografia

220.0001.01

Material ordinari no inventariable

   
Pràctica
Creació de partides i subpartides extrapressupostàries
   
 

Les partides extrapressupostàries SAGA us les mostra mitjançant la icona de la columna Accions del pressupost corresponent, que trobeu a Gestió econòmica | Pressupost | Pressupost.

   
Amunt

   
 
   
 

Igual que a l'estructura pressupostària, clicant a sobre de la icona de la columna Accions de qualsevol partida de les ja creades, podeu afegir subpartides.

A diferència de l'estructura pressupostària, aquí sí que podeu crear partides noves.

Clicareu al botó Nova de la part inferior, i observeu que el camp Codi sempre comença per "e", i vosaltres podeu completar aquest camp amb un codi que ha de ser obligatòriament numèric.

Així per exemple, si voleu portar un control de les diferents excursions que es fan des del centre, podeu crear una subpartida amb codi "05" i la descripció que considereu.

   
Amunt
   
  Quan deseu mitjançant el botó Desa de la part inferior:
   
 
   
  Si us heu equivocat, teniu la icona de la columna Accions, i, si li voleu afegir subpartides, el procés serà el mateix que per crear subpartides pressupostàries. Pot quedar, per exemple:
   
 
   
   
 
Amunt