Enrera
Mòdul 1: Pressupost
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
         
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és saber què és un centre de cost i saber-ne crear.

   
Centres de cost
   
Pràctica
El pressupost us dˇna una visiˇ global de la gestiˇ econ˛mica dels centres, per˛ aquests poden estar interessats a fer un seguiment individualitzat de diverses Órees. Dĺaquesta manera, assignen a departaments, divisions, seminaris, cicles o qualsevol altra Órea, una quantitat determinada per adquirir material didÓctic, programari o llibres propis de la seva competŔncia, segons unes necessitats prŔviament justificades en informes.

Aquesta assignaciˇ inicial i control posterior, us la facilitarÓ la creaciˇ de centres de cost. Cada centre pot definir tants registres com consideri oportuns segons la seva pr˛pia organitzaciˇ, sense que hi hagi cap interferència amb el pressupost.

Mitjançant l'opció Centres de Cost del menú Pressupost, es poden gestionar els diferents
centres de cost que hi ha al centre per a un pressupost donat, entenent per centre de cost, una unitat del centre que té assignada i gestiona el seu propi pressupost, en funció dels objectius que pretenen assolir.

Cal remarcar que els centres de cost no són partides pressupostàries ni extrapressupostàries.

   
  Descripció de la pantalla centres de cost
   
 

Inicialment, en el moment de crear un pressupost nou, aquest només té un centre de cost
definit, el centre de cost General. Aquest centre de cost és com una mena de calaix de sastre on s’imputen tots els ingressos i les despeses del centre. Mitjançant les opcions disponibles a Centres de Cost, el centre pot afegir centres de cost nous per repartir les proporcions dels ingressos i les despeses del pressupost a la part del centre a qui corresponen.

   
 
   
 

Un cop l’usuari/ària selecciona aquesta opció en els menús de SAGA, el sistema passa a
mostrar una pantalla que conté la llista de Centres de cost que hi ha al centre. A la part
superior de l’àrea de treball, hi ha informació relativa al pressupost amb que s’està treballant, seguida d'informació sobre els ingressos totals i els ingressos i despeses dels centres de cost.

La part principal de la pantalla és la llista de centres de cost que s’han definit. Per cada centre de cost se us mostra:

 • El nom i la descripció.
 • Informació relativa als ingressos i les despeses del pressupost que s’han assignat a aquest centre de cost.
 • L'estat del centre de cost: Actiu, Inactiu

A part, cada centre de cost també té una sèrie d’accions associades:

 • Mitjançant la icona , s’accedeix a la pantalla amb informació detallada del centre de cost.
 • Mitjançant la icona , podeu fer el repartiment de les despeses d'un centre de cost determinat.
 • Mitjançant la icona , s’esborra el centre de cost. Abans d’esborrar, el sistema
  obre una finestra de confirmació per demanar que l’usuari/ària vol esborrar aquest
  centre de cost.

A la part inferior de l’àrea de treball, hi ha una sèrie de botons que permeten altres accions
relacionades amb el conjunt de centres de cost. Aquests botons són:

 • Nou: mitjançant el botó Nou, l’usuari/ària pot afegir centres de cost nous.
 • Importar: mitjançant el botó Importar, l’usuari/ària pot importar els centres de cost
  utilitzats en l’exercici anterior.
 • Estat comptable: mitjançant el botó Estat comptable, l’usuari/ària pot veure un resum de tots els centres de cost:
   
Amunt
   
  Crear un centre de cost nou
   
 

Mitjançant el botó Nou, que hi ha a la part inferior de la llista de centres de cost del centre, es pot crear un centre de cost nou per al pressupost amb que s’està treballant.

Un cop s’ha accedit a aquesta opció, des de la llista de centres de cost del pressupost, es
sistema procedeix a actualitzar l’àrea de treball de l’aplicació i a mostrar la pantalla corresponent a la creació del centre de cost nou.

   
 
   
Amunt

Des d’aquesta pantalla, es poden introduir els diferents valors necessaris per crear el centre de cost. Aquests són:

 • Nom: el nom que rebrà el centre de cost.
 • Saldo Inicial: la quantitat assignada a aquest centre de cost.
 • Data d’alta: la data en què aquest s’ha donat d’alta. Per facilitar la tasca, s’incorpora una icona que obre un calendari per facilitar la feina.
 • Responsables: un espai que contindrà la llista de persones responsables d’aquest
  centre de cost. Per poder començar a gestionar les persones responsables del centre de cost, cal fer clic sobre el botó Gestiona. Més avall, s’explica com fer l’assignació de responsables a un centre de cost.
 • Descripció: una breu descripció sobre l’abast del centre de cost nou.

Un cop s’han introduït les dades del centre de cost nou satisfactòriament, podeu fer clic sobre el botó Desa, que es troba a la part inferior de l’àrea de treball, per guardar-lo i tornar a la llista de centres de cost. O, alternativament, fer clic sobre el botó Enrere per tornar a la llista de
centres de cost sense guardar.

 
  Introduir els responsables del centre de cost
   
 

Cliqueu sobre la icona de la columna Accions del centre de cost al qual vulgueu introduir algun responsable.

Un cop s’ha fet clic sobre el botó Gestiona, el sistema actualitza l’àrea de treball de l’aplicació i passa a mostrar dos contenidors. Mitjançant aquestes contenidors, es poden assignar les persones responsables del centre de cost.

   
 
   
Amunt
   
 

Al la llista del contenidor de la dreta, hi ha totes les persones del centre que poden ser responsables d’un centre de cost, i, a la llista del contenidor de l’esquerra, hi ha la llista de persones que ja s’han assignat al centre de cost. L’assignació i dessassignació de persones al centre de cost es fa mitjançant els botons Afegir i Treure, que es troben entre les dues llistes.

Per afegir o treure elements d’una de les llistes, cal seleccionar l’element rellevant directament des de la llista d’origen, amb el ratolí, i fer clic sobre el botó corresponent a l’acció que es vol fer. Així, si voleu afegir un responsable nou del centre de cost, heu de seleccionar la persona corresponent amb el ratolí, i, tot seguit fer clic sobre el botó Afegir perquè aquest passi a la llista de responsables del centre de cost.

En cas de voler traslladar més d’un element simultàniament, heu de mantenir premuda la tecla
Ctrl del teclat mentre aneu seleccionant els diferents elements que voleu traslladar. Així, quan feu clic sobre el botó corresponent a l’acció que voleu fer, amb el ratolí, tots els elements assenyalats canviaran de llista.

Un cop s’ha fet l’assignació de responsables satisfactòriament, s’ha de fer clic sobre el botó
Desa per fer els canvis permanents i tornar a la pantalla de creació del centre de cost nou.

   
  Consultar les dades d’un centre de cost
   
  Mitjançant la icona de cada un dels centres de cost del pressupost, s’accedeix a una
pantalla que conté informació detallada del centre de cost, repartida en dues seccions: Dades generals i Partides associades (partides del pressupost que aquest té associades).
   
 
   
Amunt

Un cop escollida aquesta opció, el sistema actualitza l’àrea de treball de l’aplicació i passa a mostrar una pàgina amb informació detallada del centre de cost.

La secció Dades generals conté:

 • Nom del centre de cost.
 • Informació sobre el Saldos inicials dels blocs d’ingressos i despeses per a aquest centre de cost. Aquesta informació no es modificable, ja que és calculada automàticament per SAGA a partir de la informació del propi pressupost.
 • La Data d’alta del pressupost.
 • Responsables: conté la llista de persones responsables d’aquest centre de cost. Per poder modificar les persones responsables del centre de cost, cal fer clic sobre el botó
  Gestiona.
 • Descripció: una descripció breu sobre l’abast del centre de cost.
 
   
 

La secció Partides associades conté una llista amb les diferents partides que imputen ingressos o despeses a aquest pressupost. Aquesta informació és calculada automàticament per SAGA a partir de la informació del propi pressupost. Per cada partida imputada, s’indica de quin tipus és, ingressos o despeses, i el valor imputat.

En cas que s'hagi modificat alguna dada del centre de cost, pot fer clic sobre el botó Desa, que es troba a la par inferior de l’àrea de treball, per guardar-lo i tornar a la llista de centres de cost. O, alternativament, feu clic sobre el botó Enrere per tornar a la llista de centres de cost sense guardar.

   
 
Amunt