Enrera
Mòdul 1: Regulació
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
   
 
 
 

La nova funcionalitat de regulació, permet:

  • Regular els saldos bancaris i de caixa.
  • Regular el romanent pressupostari
  • Regular el romanent extrapressupostari
  • Regular ingressos pendents de cobrament
  • Regular despeses pendents de pagament

El programa al realitzar la regulació inserirà automàticament les anotacions corresponents al diari per a efectuar de forma correcta l'operació

 

Pràctica Regulació de comptes bancaris
   
 

L' operació de regulació de comptes bancaris serveix per poder ajustar el valor del compte bancari a final de l'exercici anterior al valor real que hi havia a l' entitat a data de 31 de desembre.

   
 
   
  Per fer-ho heu de seleccionar el compte que es vol regular i entrar la quantitat que s'ha de sumar o restar, a l' efecte que el saldo "real" correspongui amb el saldo que informa el programa
   
 
   
Pràctica Regulació de comptes bancaris
   
 

L' operació de regulació de comptes de caixeta serveix per poder ajustar el valor del compte de caixeta a final de l'exercici anterior al valor real que hi havia a la caixeta a data de 31 de desembre.

Per fer-ho heu de seleccionar el compte que es vol regular i entrar la quantitat que s'ha de sumar o restar, a l' efecte que el saldo "real" correspongui amb el saldo que informa el programa.

   
Pràctica Regulació del romanent pressupostari
   
 

L' operació de regulació del romanent pressupostari serveix per poder ajustar el valor del romanent al valor real que hi havia a data de 31 de desembre.

Per fer-ho heu d' entrar el valor que correspongui com a romanent

   
 
   
Pràctica Regulació del romanent extrapressupostari
   
 

L' operació de regulació del romanent extrapressupostari serveix per poder ajustar el valor del romanent al valor real que per cada partida hi havia a data de 31 de desembre.

Per fer-ho heu d'entrar el valor que correspongui com a romanent

   
 
   
Pràctica Regulació d' ingressos pendents
   
 

L' operació de regulació d' ingressos pendents, serveix per poder anular un ingrés compromès en l' exercici anterior però que no serà efectiu.

El programa mostra la relació d'ingressos pendents d' efectuar per poder anular (esborrar) el que correspongui.

   
 
   
Pràctica Regulació de despeses pendents
   
 

L' operació de regulació de despeses pendents, serveix per poder anular una despesa compromesa en l' exercici anterior però que no serà efectiva.

El programa mostra la relació de despeses pendents de pagar per poder anular (esborrar) la que correspongui.

   
 
   
Pràctica Registre dels assentaments de regulació
   
  De forma automàtica el programa realitzarà el registre dels assentaments de regulació que correspongui
   
 
   
 
Amunt