Enrera
Mòdul 1: Pressupost
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
   
 
 
 

Al llarg de l'any natural al qual es refereix el pressupost elaborat, és possible que us trobeu en situacions que variïn les previsions inicials i facin necessària una reestructuració de les quantitats assignades a les diferents partides.

Us trobareu en aquest cas si:

 • Hi ha un augment de la quantitat d'ingressos previstos i comunicats als centres. Es tracta d'una situació en què cal fer una Ampliació de crèdit.
 • La situació contrària comporta una disminució de la quantitat d'ingressos previstos i comunicats als centres. Cal fer una Disminució de crèdit.
 • La tercera situació suposa algun error en preveure l'aplicació dels ingressos i l'assignació de quantitats a les partides de despeses. S'ha de disminuir una partida i augmentar la dotació d'una altra. Cal fer una Transferència de crèdit.
   
  Ampliació de crèdit
   
Pràctica

En el cas de quan hi ha un augment de la quantitat d'ingressos previstos i comunicats al centre, haureu de fer les següents accions:

 • Canviar el pressupost, tant a ingressos, com a despeses, perquè quedi equilibrat.
 • Fer l'assentament corresponent al Diari

Ara indicareu com fer la part del Pressupost. La part del Diari el veureu al mòdul 3.

   
  Canvi del pressupost per ampliació de crèdit
   
 

Com ja sabeu, cada canvi que hagueu de fer al pressupost, l'heu de comunicar al consell escolar, consell de centre,..., i amb la data d'aprovació, anireu a fer una modificació del mateix.

 • Feu un canvi d'estat a Modificació, indicant la data esmentada.
 • Feu el canvi a la partida corresponent dels ingressos.
 • Distribuireu una quantitat igual al total de l'ampliació de crèdit, entre les partides de les despeses.
   
  Anotació al Diari
   
  El tractament que li heu de fer, és d'Aportació
   
  Disminució de crèdit
   
 

És la situació contrària a l'ampliació de crèdit. En aquest cas, tan sols haureu de modificar el pressupost.

   
  Canvi del pressupost per disminució de crèdit
   
 

Recordeu que cada canvi que hagueu de fer al pressupost, s'ha de comunicar al consell escolar, consell de centre,,..., i amb la data d'aprovació, anireu a fer una modificació del mateix.

 • Feu un canvi d'estat a Modificació, i indiqueu la data esmentada.
 • Feu el canvi a la partida corresponent dels ingressos.
 • Haureu de canviar les partides que calguin de les despeses, per tal que quedi equilibrat.
   
  Transferència de crèdit
   
 

És el cas de que, per exemple, heu gastat més del previst en una determinada partida, però en un altra us en sobra. Aleshores haureu de disminuir una partida, i augmentar la dotació d'una altra. Això serà una Transferència de crèdit i no afectarà per a res al total del pressupost.

Igualment ho haureu de comunicar al consell escolar, i amb la data d'aprovació haureu de fer una Modificació al nostre pressupost.

 • Canvi d'estat a Modificació, i indiqueu la data esmentada
 • Canvieu l'import de les dues partides implicades en la transferència de crèdit.
   
 
Amunt