Enrera
Mòdul 3: Diari
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
 
 
 
  Continguts
   
Canvi d'any
Menú Diari
Factura pressupostària
Aportació pressupostària
Nou abonament
Cerca. Modificar un determinat moviment
Crear partides extrapressupostàries
Aportacions extrapressupostàries
Factures extrapressupostàries
Romanent extrapressupostari (1r any). Estat comptable extrapressupostari