Enrera
Mòdul 3: Diari
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
     
 
 
   
Aportacions a una partida extrapressupostària
   

Passos previs

   
 
 • Creació d'Aportadors, per exemple

  • Sortides EI
  • Sortides CI
  • Sortides CM
  • Sortides CS
  • etc.
 • Creació de partides (i subpartides)extrapressupostàries: Les necessàries per a portar la gestió extrapressupostària.
   

Enregistrar una aportació extrapressupostària

   
 
 • Aneu al menú Gestió econòmica | Diari | Document, feu clic sobre el botó Ap Extrapress (Aportació Extrapressupostària).
 • Introduïu totes les dades, indicant:
  • Aportador
  • Data
  • Partida
  • Base imposable: l'import de l'aportació.
   
 

 
Secció Generals
   
 
 • A la secció Opcionals indiqueu l'origen dels diners:
   
 
 
Secció Opcionals
   
 
 • Aneu a la secció Venciments i feu clic a sobre el símbol de l'Euro € el cobrament de l'aportació.
   
 
 
Secció Venciments
   
 
 • Seleccioneu el compte bancari i el tipus de cobrament i premeu el botó Cobra.
   
 
 
Finestra de pagament
   
 
 • Per acabar premeu el botó Desa.

Observeu que, a la llista de moviments, apareix de color groc, per diferenciar-lo dels moviments pressupostaris.

   
 
 
Menú Diari | Documents
   
   
 
Amunt