Enrera
Mòdul 3: Diari
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
     
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és, un cop iniciat un exercici nou, saber crear partides i subpartides extrapressupostàries.

   
Pràctica
Creació de partides extrapressupostàries
   
 

Als centres hi ha moviments comptables de diners, que no s'han de comptabilitzar a cap partida pressupostària, i que reben el nom de moviments extrapressupostaris.

El programa SAGA permet, també, portar al dia aquesta comptabilitat. Per accedir-hi, només cal fer un clic a sobre la icona de la columna Accions del pressupost corresponent, que trobeu al menú Gestió econòmica | Pressupost | Pressupost.

   
Per poder portar la comptabilitat extrapressupostària, és imprescindible haver creat, prèviament l'exercici pressupostari.
   
 

 
Accés a les dades extrapressupostàries
   
 

El programa presenta, per defecte, algunes partides extrapressupostàries.

   
 
 
Llista de partides extrapressupostàries que el programa presente per defecte
   
 

A diferència de l'estructura pressupostària, aquí sí que es poden crear partides noves.

  • Cliqueu sobre el botó Nova, situal a la part inferior, i s'obrirà una nova finestra on es demanarà la informació de la nova partida.
  • Observeu que el camp Codi sempre comença per "e". Heu de completar aquest camp amb un codi que ha de ser obligatòriament numèric, fins a dues xifres.

Així per exemple, si es vol portar un control de les diferents sortides, que es fan des del centre, es pot crear una partida amb codi, per exemple, "05" i la descripció que es consideri.

   
 
 
Crear nova partida extrapressupostària
   
 
  • Per acabar, deseu mitjançant el botó Desa de la part inferior.
   
 
 
Visualització d'una nova partida extrapressupostària
   
 
  • Si us heu equivocat, teniu la icona de la columna Accions.
   
  Creació de subpartides extrapressupostàries
   
 

Igual que a l'estructura pressupostària, si voleu es poden afegirt subpartides, tant a les partides que hi ha per defecte, com les que heu creat vosaltres.

   
 
  • Feu clic a sobre de la icona de la columna Accions de qualsevol partida de les ja creades, podeu afegir subpartides.
   
 
 
Creació d'una subpartida extrapressupostària
   
 

A l'igual que les partides extrapressupostàries, els camps tenen les mateixes propietats.

  • Cliqueu sobre el botó Nova, situal a la part inferior, i s'obrirà una nova finestra on es demanarà la informació de la nova subpartida.
  • Observeu que el camp Codi sempre comença pel codi de la partida "e0X". Heu de completar aquest camp amb un codi que ha de ser obligatòriament numèric, fins a dues xifres.
  • Així per exemple, si es vol portar un control de cada una de les diferents sortides, s'ha de crear una subpartides amb codi "01", "02", etc., i la descripció que es consideri en cada cas.
   
 
 
Visualització de noves subpartida extrapressupostàries
   
   
 
Amunt