Enrera
Mòdul 3: Diari
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
 
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és saber què heu de fer en iniciar l'any amb Saga.

   
  Els primers dies de gener el primer any que s'utilitza SAGA
   
 
 
  Crear el pressupost nou de l'any
   
Amunt

Seguiu les instruccions indicades al mòdul 1, obtindreu:

 
  Romanents
   
Amunt

Hi ha dos tipus de romanents: el de l'exercici i el líquid.

El Romanent de l'exercici és el que resulta de "Drets pendents de cobrament - Obligacions pendents de pagament + Drets cobrats - Obligacions pagades + Romanent de l'exercici anterior ".

El Romanent líquid són els diners que teniu realment a les entitats bancàries i a la caixeta (metàl·lic) a 31 de desembre de l'any que voleu liquidar (pot ser que tingueu ingressos pendents de cobrar i/o factures pendents de pagar).

 
  Crear un compte bancari i un compte de caixa amb SAGA
   
Amunt

Si és la primera vegada que treballeu amb Saga, haureu de crear els Comptes bancaris i la Caixa (metàl·lic).

Les instruccions les teniu al mòdul 2, pràctica 1

 
  Comunicar el romanent de l'exercici que tanqueu a SAGA
   
Només ho heu de fer si és el primer any que s'utilitza SAGA. A partir del segon any, és automàtic.
   
  Introduir el romanent de l'exercici al pressupost
   
Amunt

El romanent de l'exercici correspon a:

Romanent de l'any anterior + Ingressos efectuats - Despeses efectuades + Drets pendents de cobrament - Obligacions pendents de pagament.

El resultat d'aquesta operació l'heu d'introduir al pressupost de Saga (només la primera vegada que treballeu amb Saga. Els anys següents serà automàtic).

Aneu a Gestió econòmica | Pressupost | Pressupost i cliqueu la icona de la columna Accions del pressupost corresponent.

A l'apartat 870.0001 de la secció Ingressos, escriu el romanent de l'exercici. A l'exemple de la imatge, serà 1.300 €

Naturalment, cal recordar que heu d'equilibrar el pressupost.

   
  Introduir el romanent líquid
   
Amunt

El romanent líquid són els diners que teniu realment a les entitats bancàries i a la caixeta (metàl·lic) a 31 de desembre de l'any que voleu liquidar.

Per comunicar a SAGA el romanent líquid que teniu a les entitats bancàries (només ho heu de comunicar el primer any), ho podeu fer per dos vies diferents:

  • Gestió econòmica | Diari | Documents | Transferència
  • Gestió econòmica | Diari | Moviments| Transferència

Si feu anar el primer camí:

Marqueu com a Compte origen l'entrada Romanent.

Com a Compte destí, el compte corrent o caixeta on hi ha el romanent.

Seguint l'exemple anterior, a la imatge veieu que li comuniqueu a Saga que teniu 2.300 € de romanent líquid, i aquest el teniu a l'entitat bancària "la Caixa".

 
  Fer els pagaments de les obligacions pendents de pagament
   
El primer any que s'utilitza SAGA
   
Amunt

Quan, començat el nou exercici us arriba una factura de l'exercici anterior que ja vàreu acceptar i encara no havíeu pagat, per comunicar a SAGA que feu efectiu el pagament, heu d'anar a:

Gestió econòmica | Diari | Venciments i clicar al botó Factura pendent que trobarem a la part inferior de la pantalla:

En aquesta pantalla nova, observeu que al camp Exercici ja surt l'exercici anterior escrit i no us el deixa canviar.

Ompliu els camps Núm. factura, Data de venciment, i Quantitat pendent com a mínim.

Cal indicar que la data de venciment ha de ser de l'exercici actual, si no, no deixa desar.

Finalment, cliqueu al botó Desa.

Us queda la pantalla:

Cliqueu a la icona de la columna Accions.

Poseu la Data de pagament, la Data comptable i seleccioneu el compte d'on feu el pagament. També indiqueu si ho feu per Transferència o per Xec.

Finalment cliqueu al botó Paga que hi ha a la part inferior.

 
  Fer efectius ingressos pendents d'efectuar
   
El primer any que s'utilitza SAGA
   
 

Quan començat el nou exercici us arriba un ingrés de l'exercici anterior que ja us van comunicar i encara no havíeu cobrat, per comunicar a Saga que feu efectiu el cobrament, heu d'anar a:

Gestió econòmica | Diari | Venciments i clicar al botó Aportació pendent que trobareu a la part inferior de la pantalla:

En aquesta pantalla nova, observeu que al camp Exercici ja surt amb l'exercici anterior escrit i no us el deixa canviar.

Ompliu els camps Ref. aportació, Data de venciment, i Quantitat pendent com a mínim.

Cal indicar que la data de venciment ha de ser de l'exercici actual, si no, no deixa desar.

Finalment cliqueu al botó Desa.

Us queda la pantalla:

Cliqueu a la icona de la columna Accions:

Posareu la Data de pagament, la Data comptable i seleccioneu el compte on feu l'ingrés. També indiqueu si us ho fan per Transferència o per Xec.

Finalment clicqueu al botó Paga que hi ha a la part inferior.

   
   
 
Amunt