Enrera
Mòdul 3: Diari
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
 
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és:

  • El Concepte i saber enregistrar un abonament nou.
   
Abonament nou
   
Pràctica

Accessible directament des dels moviments que ho necessitin mitjançant la icona . Els abonaments permeten ajustar l’import real d’una factura o d'una aportació en aquells casos en que l’import pagat o cobrat en una factura o aportació no es correspongui amb el declarat en el moment de registrar-lo. L’abonament d’una factura o d’una aportació només es pot fer un cop aquesta ja ha estat cobrada o pagada.

En el moment de registrar l'abonament nou, es generarà un moviment nou de sentit contrari al que s’està abonant. El valor de l’abonament haurà de ser sempre inferior al valor del moviment original.

Un cop indicat a SAGA que es vol fer un abonament nou, el sistema procedeix a mostrar la pantalla des de la qual es farà l’abonament. Aquesta pantalla és equivalent a la que ja s’ha utilitzat per introduir la factura o aportació per la qual s’està ara introduint l’abonament. L'única diferència és que, en el cas de l’abonament, les dades referents a l'aportador o al proveïdor, segons el cas, s’obtenen del moviment original i no poden ser modificades.

En aquesta pantalla, l’usuari/ària haurà d’introduir l’import que es vol abonar de l’original, i la informació corresponent al pagament o cobrament que es farà. A diferencia de les factures i de les aportacions, aquí el pagament o cobrament es podrà fer només mitjançant un venciment únic.

Un cop introduïts els valors de l’abonament, aquest es pot guardar fent clic sobre el botó Desa que es troba a la part inferior de l’àrea de treball. En cas de no voler crear l’abonament, es pot fer clic sobre el botó Enrere per tornar a la pantalla des de la qual se l’ha cridat.

El valor de l'abonament quedarà restat de la partida corresponent.

Exemple: Suposeu que us arriben 24 llibres, no obriu el paquet i pagueu la factura que importa 480 €. Obriu el paquet i descobriu que 4 llibres han sortit defectuosos i els torneu al proveïdor. Us hauran de tornar els diners (suposeu que l'import de la devolució és de 73 €). Aquesta factura ja l'heu enregistrat a Saga i també li heu comunicat que l'heu pagada.

Aneu a Diari | Documents, busqueu el registre de la factura (mireu-la imatge anterior), i, a la columna Accions cliqueu sobre la icona (abona l'assentament)

Al camp Base imposable, que marca el total de la factura, escriviu l'import de la devolució, en el vostre exemple 73 €. Al clicar al tabulador us surt el missatge:

Marqueu D'acord.

Ara podeu anar a la secció Venciments o clicar al botó Desa. Si cliqueu al botó Desa, observeu que a Diari | Documents se us mostra un registre nou, Abonament de factura, i el seu estat és Pendent, perquè encara no heu fet la segona part de l'assentament doble.

Cliqueu a la icona de la columna Accions, i, a la pantalla, aneu a la secció Venciments.

Poseu la data de venciment i cliqueu sobre la icona de la columna Accions.

Indiqueu quina és la data de pagament, la data comptable, el mètode de pagament, i cliqueu al botó Paga.

A Diari | Documents ja us surt els registre com aPagat (vegeu la imatge anterior).

   
   
 
Amunt