Enrera
Mòdul 3: Diari
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
     
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és saber enregistrar factures extrapressupostàries.

   
Factures a partida extrapressupostària
   

De la mateixa manera que s'entren les aportacions extrapressupostàries, cal també entrar-ne les factures.

   

Passos previs

   
 
 • Creació de Proveïdors, per exemple

  • Autorcars La Roca SL
  • Companyia de Teatre Terrabastall
  • etc.
 • Creació de partides (i subpartides) extrapressupostàries: Les necessàries per a portar la gestió extrapressupostària.
   

Enregistrar una factura extrapressupostària

   
 
 • Aneu al menú Gestió econòmica | Diari | Documents, feu clic sobre el botó Fact Extrapress (Factura Extrapressupostària).
 • Introduïu totes les dades, indicant:
  • Proveïdor
  • Data de la factura
  • Núm, factura
  • Ref. factura
  • Partida
  • Base imposable: l'import de la factura.
   
 

 
Secció Generals
   
 
 • A la secció Opcionals indiqueu l'origen de la factura:
   
 
 
Secció Opcionals
   
 
 • Aneu a la secció Venciments i feu clic a sobre el símbol de l'Euro € el pagament de la factura.
   
 
 
Secció Venciments
   
 
 • Seleccioneu el compte bancari i el tipus de pagament i premeu el botó Paga.
   
 
 
Finestra de pagament
   
 
 • Per acabar premeu el botó Desa.

Observeu que, a la llista de moviments, apareix de color groc, per diferenciar-lo dels moviments pressupostaris.

   
 
 
Menú Diari | Documents
   
 
Amunt