Enrera
Mòdul 3: Diari
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
 
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és:

  • Saber fer una cerca d'un document
  • Saber modificar un determinat moviment
   
  Cerca
   
 

Accessible des del botó Cerca que es troba dins la llista de moviments d'aquest exercici, aquesta opció permet a l’usuari introduir un filtre sobre els elements que es mostraran a la llista de moviments; de manera que serà més senzill trobar els elements que es considerin rellevants en un moment donat.

La pantalla que es carrega, un cop seleccionada aquesta opció, s’organitza mitjançant seccions. A través d’aquestes seccions, s’accedeix als camps on es poden introduir els criteris de cerca/filtre que es poden aplicar per als diferents tipus de moviments. Així, les seccions disponibles són: Factura, Aportació i Transferència.

En els tres casos, el funcionament és sempre el mateix: s’ofereixen un seguit de camps, precedits per un quadre de verificació. Els camps aquí mostrats són tots aquells camps pels quals es poden aplicar criteris de cerca. I el quadre de verificació que els precedeix és l’element que permet indicar quins camps es volen utilitzar per fer la cerca i quins no. Només els elements marcats s’utilitzaran.

Un cop establerts els criteris de cerca, que poden correspondre a un o més tipus d’operacions, cal fer clic sobre el botó Cerca, per què el sistema procedeixi a aplicar els diferents criteris de cerca. El resultat es mostrarà en una pantalla com la de moviments, però on només es mostraran els resultats que compleixin els diferents criteris de cerca.

En cas de voler tornar a la pantalla de moviments sense aplicar els criteris de cerca, cal fer clic sobre el botó Enrere.

Per fer desaparèixer l’acció del filtre/cerca i poder veure tots els moviments, cal que torneu a accedir a l'opció Moviments des del menú de SAGA.

   
  Modificar un determinat moviment
   
 

Si voleu modificar un moviment determinat, sigui factura o aportació, heu de seguir aquestes indicacions:

  • Si heu fet ja el pagament/cobrament, l'heu d'anul·lar mitjançant la icona de la columna Accions de Diari | Documents, i tornar a enregistrar-ho tot de nou.
  • Si no heu fet la segona part de l'assentament doble (pagament/cobrament), cliqueu sobre la icona de la columna Accions de Diari | Documents, i a la secció que correspongui feu la correcció. Si el que heu de canviar és la base imposable, us sortirà el missatge:

i heu de repassar la secció Venciments.

   
 
Amunt