Enrera
Mòdul 4: Declaracions a Hisenda
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
   
 
 

Declaració anual d'operacions amb tercers

   
Pràctica

Anualment, qualsevol centre està obligat a presentar a Hisenda una Declaració d'operacions de compra amb tercers. L'imprès de declaració es pot obtenir directament a l'Agència Tributària, o a la seva pàgina web www.aeat.es . A la mateixa pàgina web també hi ha un programa informàtic per facilitar la feina.

Amb aquest imprès es proporciona una llista de proveïdors que han facturat més de xxxx,xx euros. L'informe Llistar operacions amb tercers de Gestió econòmica | Informes | Informes, us facilita la recollida de la informació, per la complimentació correcta.

 

   
  Obtenir informació a Saga
   
  La informació per a complimentar aquest model d'Hisenda la podeu obtenir amb l'informe Informació moviments comptables de SAGA, que trobareu a Gestió econòmica | Informes | Informes.
   
 
   
  Es genera un full de càlcul que, a més d'obtenir aquesta informació, us permet fer altres cerques.
   
 

En clicar la icona , el sistema us damana que indiqueu l'interval de temps. En el cas de voler obtenir la informació pel model 347, heu d'indicar:

 • Data d'inici: 01/01/20XX
 • Data d'acabament: 31/12/20XX
   
 
   
  Per obtenir fàcilment la informació per a emplenar el model 347 d'Hisenda us aconsellem seguir aquest pas a pas:
   
  Pas a pas
   
 

Pas 1

Desar el fitxer que genera SAGA a l'ordinador

Pas 2

Obrir el programa del vostre ordinador que us permet treballar amb fulls de càlcul (Open Office, Excel,...)

Pas 3

Des del vostre programa que us permet treballar amb fulls de càlcul, obrir el fitxer recuperat des de SAGA i desat al vostre ordinador (no confondre amb fer dos clics sobre el fitxer desat al vostre ordinador). Al cercar el fitxer indiqueu com a tipus "tots els arxius".

Pas 4

Ordenar alfabèticament tot el full per columna A “Nom del tercer”

Pas 5

Pintar la fila 1 i deixar-la fixa

Pas 6

Insertar 4 columnes en blanc a la dreta de la columna I “Total pagat al proveïdor” amb el títol en vermell:

 • Columna J: Ab. Des. Negatiu
 • Columna K: Totals prov.
 • Columna L: Major 3005,06
 • Columna M: Nom tercer

Pas 7

Aquest pas serveix per a marcar els abonaments d'una despesa en negatiu, mostrar els acumulats, mostrar quan l'acumulat supera o és igual a 3005,06 i mostrar al costat el nom del tercer en el cas que es superi els 3005,06 a l'acumulat

 • A la columna J copiar la fórmula =SI(F2="Ingrés per Abonament de factura"; -I2; I2)
 • A K2 copiar =J2
 • A la resta de les cel·les de la columna K copiar la fórmula =SI(A3=A2;SUMA(K2;J3); J3)
 • A la columna L copiar la fórmula =SI(K2>=3005,06; K2; "")
 • A la columna M copiar la fórmula =SI(K2>=3005,06; A2; "")

Pas 8

Insertar 4 columnes en blanc a la dreta de la columna N “Total de l’aportació” amb el títol en vermell:

 • Columna O: Ab. Ap. negatiu
 • Columna P: Total aport.
 • Columna Q: Major 3005,06
 • Columna R: Nom tercer

Pas 9

Aquest pas serveix per a marcar els abonaments d'una aportació en negatiu, mostrar els acumulats, mostrar quan l'acumulat supera o és igual a 3005,06 i mostrar al costat el nom del tercer en el cas que es superi els 3005,06 a l'acumulat

 • A la columna O copiar la fòrmula =SI(F2="Despesa per Abonament d'aportació"; -N2; N2)
 • A P2 copiar =O2
 • A la resta de les cel·les de la columna P copiar la fórmula =SI(A2=A3; SUMA(P2;O3); O3)
 • A la columna Q copiar la fórmula  =SI(P2>=3005,06; P2; "")
 • A la columna R copiar la fórmula =SI(P2>=3005,06; A2; "")
   
 

A la columna L, en el cas de voler cercar els proveïdors, poseu un filtre i desmarqueu les buides.

Com a la columna L us mostra els acumulats, del mateix proveïdor pot mostrar més d'un registre. Heu de triar l'import més alt. A la imatge següent teniu un exemple.

   
 
   
  Podeu repetir el procés per a cercar els aportadors.
   
 
Amunt