Pàgina anterior

Retornar

 

 

7. L’exposició oral del TR                                   

 

7.1. Orientacions per a l’exposició oral

Alguns consells que podeu tenir en compte per fer una bona presentació oral del TR:

1. Preparant  l’exposició:

  • L' exposició haurà de ser clara i rigorosa i ha de sintetitzar tot el treball que heu fet. Penseu que no es tracta de llegir un text, sinó de parlar en públic.
  • Penseu quins mitjans tècnics podeu utilitzar (ordinador, projector de diapositives, retroprojector de transparències, reproductor de vídeos, CD-ROM, connexió a internet...).
  • Si es tracta d’un treball de grup, repartiu equitativament els continguts que haurà d’exposar cada company.
  • Recordeu que disposeu d'un temps limitat.

2. Elaboreu els continguts de l’exposició oral:

  • L'exposició d’un treball hauria de donar a conèixer el contingut de l’informe de la recerca. Podeu seguir una estructura semblant a la memòria escrita: introducció, cos de l’informe, conclusions.
  • Identifiqueu i organitzeu les idees principals que voleu transmetre.
  • Penseu com heu de passar d’un punt a un altre de la tema exposició, de manera que es vegi el lligam del que aneu dient i que el públic us entengui bé.
  • Elegiu els exemples més adequats per a clarificar la presentació i fer-la entretinguda. Si voleu, podeu incloure alguna anècdota en l’explicació per a captar l’interès del públic.
  • Proveïu-vos d’un guió esquemàtic de l'exposició amb els punts clau del treball i els exemples. El podreu utilitzar durant la presentació.
  • Prepareu  la informació visual per a il·lustrar els punts clau. Si voleu podeu crear algunes diapositives de presentació amb el Microsoft Power Point  o preparar transparències per al projector de transparències. No abuseu dels mitjans audiovisuals. Han de ser una ajuda per a vosaltres, però no poden substituir l’explicació per part vostra, que no pot consistir en la simple lectura dels textos exposats en unes diapositives.

3. Practiqueu l’exposició:

  • Cadascú ha de memoritzar l’estructura i el desenvolupament general de la seva intervenció. Fa molt mal efecte que el qui parla hagi de mirar contínuament el paper per saber què ha de dir.
  • Assageu en veu alta i comproveu que la durada de la vostra intervenció no sobrepassa el temps de què disposeu. Feu que us escolti el vostre professor tutor o d’altres companys de classe: us poden aconsellar sobre molts aspectes de la vostra intervenció (claredat, amenitat, etc.).
  • Assegureu-vos que l’explicació oral encaixa bé amb els mitjans audiovisuals que heu preparat.

4. Durant la presentació (individual)

  • Mira al públic. No parlis mirant al terra o amb la vista perduda.
  • Parla a poc a poc, amb naturalitat i amb un to de veu audible. Si parles de pressa no s’entendrà bé el que dius, oblidaràs coses o dir o et repetiràs....
  • Canvia el ritme i el to de veu durant la presentació, perquè no sigui monòtona.
  • Mostra't relaxat i convençut de l'interès del teu treball.
  • Consulta el guió durant la presentació, però el mínim possible.
  • Harmonitza la teva explicació oral amb els mitjans visuals que facis servir. No et limitis a llegir els textos projectats.
  • Centrat en el que és  fonamental, evita les repeticions, no gastis tot el temps en un punt perquè això t’obligarà a córrer per a tractar els altres punts.
  • No excedeixis del temps que et toca.

 

 

7.2. La presentació del TR amb POWER POINT    

 

Power Point és un programa que serveix per a preparar presentacions

públiques d’un treball com si es tractes d’una projecció de diapositives

on es poden combinar textos, imatges, esquemes, gràfics, etc.

 

Per a preparar una presentació, cal planificar-la abans. Hem de decidir què volem dir, amb quins mitjans (textos, gràfics, esquemes...) en quin ordre.

Quan ja tinguem ben pensades les diferents diapositives i la seva ordenació podem passar a preparar-les. A continuació us donem les instruccions mínimes per a preparar una presentació. Comptem amb què ja teniu experiència en l’ús de programes (menús, etc.) i que vosaltres mateixos explorareu i provareu el Power Point per aprofitar totes les seves possibilitats.

 

 1. Obriu el programa mitjançant el menú “Inicio. Programes”.

 

 1. Un cop obert el programa, doneu nom a la presentació que començareu a preparar mitjançant el menú “Guardar como”. Ja podeu començar a preparar les diapositives de la vostra presentació.

 

 1. Quan s’obre el programa, la pantalla inicial ja ens proposa que preparem la primera diapositiva.

 

 1. Podeu accedir al menú de disseny de la dispositiva mitjançant el botó “Estilo” de la barra d’eines. Aquest menú es desplega a la dreta de la pantalla en un submenú on podeu triar plantilles de diapositives, combinació de colors i combinacions d’animació.

 

 1. Triem la plantilla que ens agradi més, amb un doble clic. La diapositiva de la part central adquireix el format de la plantilla.

 

 1. Ara podem triar la combinació de colors que més ens agradi en el mateix menú d’estil de la diapositiva pitjant “Combinaciones de colores”

 

 1. Ara podem escriure el títol del treball i el nom dels autors, etc. en els requadres de la diapositiva. Podem triar els formats del text. Podeu elegir els efectes que voleu donar a cada element de la diapositiva per separat: decidir com apareixerà, dotar-lo de moviment, etc.

 

 1. Quan ja estem satisfets amb la primera diapositiva. Pitgem, a la dreta de la pantalla, en la segona barra d’eines “Nueva diapositiva”. La primera dispositiva quedarà ja emmagatzemada i visible en la part esquerra de la pantalla i apareixerà una llista de nous format de diapositives que ens ofereixen moltes possibilitats: n’hi ha que ens permeten presentar textos en columnes; d’altres, llistat d’idees, d’altres textos i fotos, d’altres esquemes i gràfics, etc. etc. Trieu el que més us convingui. Si voleu, a través del menú, podeu canviar la combinació de colors mitjançant el menú “Estilo de la diapositiva. Combinaciones de colores”.

 

 1. Quan tingueu triats la plantilla i els colors de la diapositiva aquesta us quedarà situada en la pantalla central. Aleshores, ompliu-la de contingut  clicant cadascun dels elements de la diapositiva,  hi podreu introduir textos, diverses classes d’esquemes, gràfics, etc. sempre depenent de quina classe de diapositiva hagueu triat. En cada requadre clicat us trobareu amb diverses opcions que podreu triar. Ara també podeu elegir els efectes que voleu donar a cada element de la diapositiva per separat: decidir com apareixerà en la diapositiva, dotar-lo de moviment, etc.

 

 1. Quan ja tingueu la segona diapositiva configurada al vostre gust, repetiu les operacions explicades en els punts 8 i 9 i aneu creant tantes diapositives com us calguin. Totes les diapositives que hagueu preparat quedaran visibles en tamany reduït en la part esquerra de la pantalla.

 

 1. Quan ja tingueu totes les diapositives fetes, us queda decidir com al llarg de la presentació anirà apareixent cada diapositiva o s’anirà passant d’una diapositiva a una altra, si voleu que el pas d’una diapositiva a una altra sigui automàtic i  lent o ràpid o bé manual i decidit per vosaltres durant la presentació, etc. Tot això ho podeu triat al menú “Estilo. Combinaciones de animación” o bé al menú “Presentación” de la barra de menús. Exploreu les diferents possibilitats que teniu i feu-ne proves.

 

 1. Per a veure, a cada moment,  com resultaria la vostra presentació, podeu clicar “Presentación. Ver presentación” o, més senzill F5. Recorda de guardar en un Pen-drive la presentació que hagis preparat.

 

 

 

 

Pàgina següent

Retornar