Retornar

    0) Presentació.
     
   1) Normativa general.
     
   2) Els crèdits de Recerca a l’IES Sabadell.
   3) Procés d’elaboració del TR.
     
   4) L’elecció del tema del TR.
     
   5) El desenvolupament de la recerca.
     
   6) La memòria escrita.
     
   7) L’exposició oral.
     
   8) Eines i recursos.
     
   9) Premis i concursos per als TR d’estudiants de Batxillerat.
     

 

 

 

 

 

 
  IES Sabadell