Fotografia institut Logotip institut

Naixement i objectius

Des de l'any 2003 som "Escola Verda", per les accions realitzades en favor de la conservació del medi ambient. Aquest distintiu es va renovar fins l'any 2011.

Objectius generals:

  1. 1) Incorporar la dimensió ambiental, tant en la gestió del centre com en el currículum.
  2. 2) Potenciar, en el conjunt de la comunitat educativa, el compromís en la millora ambiental.
  3. 3) Formar ciutadans i ciutadanes coneixedors de les seves responsabilitats, amb voluntat de participar en la millora del seu entorn, amb un esperit crític i reflexiu.

 

Actuacions:

Curs 2012-2013

escola verda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!