Fotografia institut Logotip institut

Objectius del pla:

- Que atengui les característiques de cada alumne (aptituds, valors, interessos, historial acadèmic, situació familiar i social, necessitats educatives especials, etc.).

- Que sigui un procés continu durant tota la secundària.

- Que estigui atent a l'etapa evolutiva dels alumnes, ajudant-los a prendre decisions de menor a major transcendència, a mesura que van rebent informació.

- Que l'alumne protagonitzi la presa de decisions.

 

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!