Activitats d'avaluacio i autoavaluació
programació de les aplicacions: Mari Bajo - Arcadi Cirera
 
blog "les mates de la penya de l'Arcadi"
 
matemàtiques per a les ciències socials. 1r de Batxillerat
  Operativa bàsica
  Prioritat d'operacions i naturals. Cada vegada surtiran uns exercicis diferents
  Generador prioritat d'operacions i naturals. Es podrán personalitzar els deures i exàmens
  Prioritat d'operacions i enters.
  Generador prioritat d'operacions i enters.
  Operativa amb fraccions
  Col.lecció de 12 models d'exercicis. Cada vegada surtiran uns exercicis diferents
  Generador dels 12 models diferents d'exercicis. Es podrán personalitzar els deures i exàmens
  Fraccions generatrius de nombres decimals
  Col.lecció dels 3 models deferents d'exercicis
  Generador de 3 models diferents d'exercicis
  Percentatges i interès simple
  Col.lecció dels 7 models diferents d'exercici
  Generador de 7 models diferents d'exercicis
  Histogrames i Poligonals
  Àrea d'un histograma
  Àrea d'una poligonal
  Fòrmules notables
  Fòrmules notables
  Generador fòrmules notables
  Equacions de 1r grau amb una incògnita
  Col.lecció de 14 models d'exercicis
  Generador de 14 models d'exercicis
  Equacions de 2n grau amb una incògnita
  Col.lecció de 8 models d'exercicis
  Generador de 8 models d'exercicis
  Geometria: equacions de rectes
  Col.lecció d'exercicis
  Generador d'exercicis
  Malla
   
  Polinomis
  Àlgebra de polinomis
  Generador enunciats àlgebra de polinomis
  Rufini, valor numèric i descomposició
  Generador Rufini, valor numèric i descomposició
   
  Progessions
  Progressions
  Generador enunciats
   
  Funcions exponencials
  Models d'equacions exponencials que es resolen per mètodes algèbrics
   
  Rectes
  Activitat proposada per Albert Palacios, CAP UAB 2007
   
   
  Prova de rectes
  Prova 17 d'octubre 2007
  Progressions aritmètiques, 8 de novembre
  Matruis i sistemes 14 de maig de 2008