Recursos per a l'Aula d'Acollida


Recursos: Exercicis
Recursos per a
l'Aula d'Acollida
El Portal d'Acollida
de l'EDU365
Comunicació Bàsica
Llengua Catalana
Recursos per a
 l'Aula d'Acollida
Recursos per a
 l'Aula d'Acollida
Activitats CLIC
LLengua Catalana
Recursos per a
l'Aula d'Acollida
El Món per un Forat:
Per Aprendre Català
Programa Interactiu
per Aprendre Català
Exercicis sobre
la Casa
Vincles:
Aprèn Català
Contes
d'Arreu del Món
Contes
Interculturals
Pronunciem:
Alumnat Nouvingut
Per Començar
a Parlar
Per Aprendre a
fer Frases en Català
Vocabulari
en Imatges
Per als Primers Dies
d'Estada a Catalunya
Recursos per a
l'Aula d'Acollida
Recursos per a
L'Aula d'Acollida
Recursos TIC per a
les Aules d'Acollida
Recursos per a
 l'Aula d'Acollida
Recursos per a
l'Aula d'Acollida
Alumnat amb
NEE
Vivim Junts:
Aprèn Català
       
    Una Mà
de Contes
   
Recursos: Portals d'Acollida
Guia d'Acollida
per a Nouvinguts
El Portal de
l'Educació Intercultural
Quaderns Virtuals:
Entorn d'Aprenentatge
 
Diccionaris i Traductors
Diccionari
Català-Àrab
Diccionari
Català-Urdú
Diccionari
Català-Xinès
Diccionari Universal:
Totes les Llengües
Diccionari Multilingüe
fet per Alumnes
 
 
 
Els Alfabets
del Món
Traductor per
a Nens
Pronunciem Bé
els Verbs Catalans
 
         
Recursos: Aprendre jugant
Per Aprendre
 Català Jugant
Per Aprendre Català
Jugant amb
les 3 Bessones
Per Aprendre
 Català Jugant
Per Aprendre
 Català Jugant
Jocs del Món
   
   
   
Jocs dels
5 Continents