Material per a l'alumnat

[Crèdit 2]
 
 
 
49  Bigues de fusta
a b
 
Bon dia mates
Continuem el viatge per les gràfiques de funcions per fer descobriments interessants.

Bigues tradicionals

Les mides usuals de l'amplada i la gruixària de les bigues de fusta de Barcelona, Tarragona i Lleida eren tradicionalment les següents:

Nom de biga Amplada en pams Gruixària en pams
Seixantè 3 2,5
Quarantè 2,5 2
Vint-i-quatrè 2 1,5
Dobler 1,75 1,25
Fila 1,5 1,25
Fustet 1,25 1
Fileta 1 0,75
Filetó 0,75 0,5

Bigues tradicionals