Material per a l'alumnat

[Crèdit 2]
 
 
 
  Índex. Crèdit 2
 
Bon dia mates
Presentació

Programa

Sumari

Activitats de classe
 1. Tots som iguals
 2. Mrs. Unit
 3. Trencant hexàgons
 4. Mites egipcis
 5. Melics i targetes de crèdit
 6. Del gran angular a les ampliacions
 7. Proporci, brigada cuiner
 8. Juguem amb escuradents
 9. Fer i desfer
 10. Enfocant i mesurant distàncies
 11. Mirem formes belles
 12. Rodes rodant
 13. Ciutats reduïdes
 14. De les cordes a la cana de destre
 15. No hi arribo!
 16. Moneda estrangera
 17. Faneques i terres
 18. Coeficient d'edificabilitat
 19. Guarda la línia
 20. Dibuix i dades
 21. Barres i punts
 22. Interpretant expressions amb lletres
 23. El misteri dels graons
 24. Bigues de fusta
 25. Parla de gràfiques

Activitats de suport
 1. Un jutge fraccionari
 2. Identifica tants per cent
 3. Jutja la proporcionalitat
 4. Suma fraccions
 5. Quin parc és més gran
 6. Classifica les fulles semblants
 7. Sigues crític
 8. Localitza el tant per cent
 9. Juga amb les fraccions
 10. Situa fraccions
 11. Esbrina els angles
 12. Eclipsa un cercle
 13. Canvia l'escala
 14. Dibuixa l'auca
 15. Opera amb mesures
 16. Calcula canvis
 17. Treu conclusions amb equivalències
 18. Calcula els volums
 19. Identifica la mesura i juga
 20. Interpreta els gràfics
 21. Aprèn fotografia i funcions
 22. Identifica les àrees
 23. Fes la gràfica
 24. Fes una gràfica sobre calçat
 25. Explica les gràfiques