Previ Superior Següent Navegador Equipament bàsic

L’equipament bàsic que necessitarem per utilitzar els recursos informàtics em l'educació musical és un ordinador estàndard multimèdia (amb targeta de so i unitat lectora de CD-ROM). Tant els ordinadors PC com els Macintosh, Atari o Amiga permeten generar sons i processar informació musical.

Si volem utilitzar les capacitats musicals dels ordinadors necessitarem programes específics: editors musicals, aplicacions multimèdia o programes d'entrenament.

Per aprofitar millor les seve possibilitats convé completar l'ordinador amb perifèrics musicals, com teclats MIDI o mòduls de so.


RTEE Projecte
RTEE
Cristina Fuertes
cfuertes@pie.xtec.es