orientar-se a la Terra: cartografia
unitat 3
1r d'ESO

taller de ciències socials orientar-se a la Terra: cartografia>conceptes bàsics i activitats> orientar-se amb el sol: els punts cardinals
Orientar-se amb el sol: els punts cardinals activitat
Els punts cardinals són:

       - el NORD (septentrional o boreal) 
       - el SUD (meridional o austral)
       - l'EST (oriental o llevant)
       - l'OEST (occidental o ponent)

Els punts cardinals
Per orientar-nos cal trobar el nord i, a partir d'ell, les altres direccions.
Al matí, el Sol surt per l'est i, al vespre, es pon per l'oest. Si sabem això, ja podem situar els altres punts cardinals.
Els punts cardinals Els punts cardinals

 
XTEC